EN

FF:SKA201 Jazyková cvičení III - Informace o předmětu

SKA201 Jazyková cvičení III

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Herta Šůstková (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Rozvrh
každou sudou středu 10:50–12:25 C32
Předpoklady
SKA107 Jazyková cvičení II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz sa zameriava na praktickú jazykovú prípravu, predovšetkým zvládnutie hláskoslovných a morfologických špecifík slovenského jazyka pri práci s textami rozličných žánrov a na špeciálne pripravených jazykových cvičeniach.
Osnova
 • 1. Výcvik v oblasti mluveného i psaného projevu na stupni B1
 • 2. Obohacování slovní zásoby
 • 3. Gramatická a lexikální cvičení (procvičování problematických jevů)
 • 4. Práce s autentickými texty
 • 5. Konverzace na aktuální témata
 • 6. Problematika česko-slovenských jazykových interferencí
Literatura
 • Sokolová, M. Kapitolky zo slovenskej morfológie. Prešov, 1995.
 • UHER, František. Slovenština [Uher, 1984]. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1984. 112 s. info
 • BARTÁKOVÁ, Jarmila. Cvičenia zo slovenčiny : pracovný zošit. 1. dot. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1983. 109 s. info
 • BĚLIČ, Jaromír. Slovenština : vysokoškolská učebnice pro studující českého jazyka [Bělič, 1980]. 6. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 211 s. info
 • PAULINY, Eugen. Krátka gramatika slovenská. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1965. info
Výukové metody
Teoretický výklad spojený s řadou praktických jazykových cvičení, diskuse v hodině, práce s autentickými texty, konverzace, domácí úkoly.
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce, závěrečný písemný test - se strukturou testu a kritérii jeho hodnocení budou studenti seznámeni na konci semestru.
Vyučovací jazyk
Slovenština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2014, podzim 2016.