UZSJ1B201X Seminární práce z jazyka I

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
15 hodin. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je nácvik zpracování odborného textu na zvolené lingvistické téma. Aktuální okruhy jsou upřesňovány v rámci semestru podle počtu zapsaných studentů.
Osnova
  • Cílem kurzu je zdokonalení písemného projevu při psaní odborného textu a zvládnutí zvoleného tématu.
Literatura
  • Seco, Rafael: Manual de gramática española, Madrid, Aguilar 1993.
  • Hamplová, Sylva: Stručná mluvnice španělštiny, Praha, Akademia 1985.
  • Hamplová, Sylva: Stručná mluvnice španělštiny, Praha, Akademia 1985.
Výukové metody
Samostatná práce studenta na práci zadané po dohodě s vyučujícím.
Metody hodnocení
Samostatné vypracování seminární práce na základě vyhledání a zpracování odborné literatury. Seminární práce: 18 000 znaků.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.