VIKBA10 Knihovnické systémy a standardy

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr. (přednášející)
Mgr. Hana Metyšová (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Rozvrh
Pá 10:50–12:25 K21
Předpoklady
VIK_PoZ Postupová zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student:
obeznámen s přehledem problematiky knihovních systémů a standardů a vývojem technologií ovlivňujících knihovnictví;
chápat knihovnu jako systém a katalog jako základ informačního systému knihovny;
rozumět problémům standardizace především z hlediska bibliografického popisu dokumentů a z hlediska knihovnických informačních systémů;
mít teoretický a praktický základ pro jmenné zpracování dokumentů na základě mezinárodních standardů přijatých a postupně implementovaných v ČR;
schopen vytvářet základní katalogizační záznamy.
Osnova
 • Vývoj technologií ovlivňujících knihovnictví, média, typy dokumentů.
 • Systém, informační systém, knihovní systémy, základní pojmy.
 • Informační systém knihovny, funkce, data, požadavky, rozdělení do modulů, generace, příklady, srovnání.
 • Katalog jako základ knihovního systému, funkce, druhy, generace, interface, OPAC, nové trendy ve vývoji, Library 2.0.
 • Standardizace, problémy konzistence dat a zpětné kompatibility, vývoj standardů, standardy v knihovnictví.
 • Metadata, popis informačních zdrojů, terminologie RDF, problémy při popisu.
 • Bibliografický popis dokumentů, bibliografický záznam jako model dokumentu, pravidla pro vytváření záznamů, pravidla pro obsah a formu záznamů, AACR2, ISBD, MARC21, UNIMARC, MARCXML, MODS, Dublin Core.
 • Přístup k bibliografickým záznamům, selekční údaje, záhlaví, autoritní báze, vyhledávání.
 • Funkční požadavky na bibliografické záznamy, revize pravidel, nové trendy a alternativy v popisu dokumentů, RDA.
Literatura
 • DELSEY, Tom. The logical structure of the Anglo-American Cataloguing rules [online]. Part 1-2. Joint Steering Committee for the Revision of AACR, 1998, 1999 [cit. 2002-03-13]. Dostupné na http://www.nlc-bnc.ca/jsc/aacr.pdf
 • FURRIE, Betty. Understanding MARC bibliographic : machine-readable cataloging. [online]. [7th ed.]. Washington : Library of Congress, c2003. Dostupné na http://www.loc.gov/marc/umb/
 • Hildreth, C.R., Extending the online catalog: The point of diminishing returns. Emerging communities : integrating networked information into library services, 1994: p. 84-100. Dostupné na http://hdl.handle.net/2142/367
 • MARC 21. 1. české vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2005. 1 sv. (na. ISBN 8070504579. info
 • UNIMARC manuál : bibliografický formát. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. Aktualizace: Dodatek 1. 1998 ; Dodatek 2. 1999. ISBN 80-7050-252-5
 • BALÍKOVÁ, Marie, Hana KUBALOVÁ a Jaroslava SVOBODOVÁ. Katalogizace ve formátu MARC 21 : stručná instrukce a příklady pro knihy a některé typy pokračujících zdrojů. 2., aktualiz. vyd. Praha: Národní knihovna ČR, 2008. 163 s. ISBN 9788070505397. info
 • UNIMARC/Autority : univerzální formát pro autority. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna České republiky, 1995. ISBN 80-7050-206-1
 • Anglo-americká katalogizační pravidla, druhé vydání, revize 1988. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna, 1994. ISBN 80-7050-187-1
 • http://www.nkp.cz/standard/standard1.htm
 • IFLA. Functional Requirements for Bibliographic Records : Final Report. IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records. München : Saur, 1998. viii, 136 s. UBCIM publications, New Series, vol. 19.
 • VODIČKOVÁ, Hana. 36 let od konání pařížské konference o katalogizačních principech. Národní knihovna, 8, 1997, č. 2, s. 68-71.
 • STOKLASOVÁ, Bohdana. Vývoj katalogizačních pravidel v České republice ve 20. století aneb marné vzdorování zahraničním vlivům. Národní knihovna, 10, 1999, č. 2, s. 55-62.
 • ŽABIČKOVÁ, Petra. Technické aspekty výměny bibliografických záznamů. Brno : Sdružení knihoven České republiky, 2000. ISBN 80-86249-10-7
 • KATUŠČÁK, Dušan. Bibliografická komunikácia : výmena bibliografických údajov. 1. vyd. Bratislava : Slovenská technická knižnica - Centrum VTI SR, 1994. ISBN 80-85165-47-3
 • HÁJKOVÁ, Zuzana - VOCHOZKOVÁ, Hana. Pravidla AACR2. Čtenář, 2000, roč. 52, č. 2-11.
Výukové metody
Jedna dvouhodinová přednáška týdně a průběžná práce během semestrální výuky. Studenti si mohou zvolit z několika druhů činností, např. on-line cvičení z katalogizace, vytváření záznamů v rozšířeném katalogu knihovny, napsání písemné práce nebo příspěvku do wiki stránek předmětu, publikování článku v časopise. Činnosti jsou bodované podle náročnosti, je nutné dosáhnout předem stanoveného počtu bodů.
Metody hodnocení
Je požadováno získání minimálně 400 bodů za aktivity během semestrální výuky, následuje závěrečná písemná zkouška formou testu znalostí (60 minut).
Informace učitele
http://kisk.phil.muni.cz/kadlec/vikba10
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.