FAV192 Filmová scenáristika a dramaturgie

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Kamila Zlatušková (cvičící), prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Luděk Havel, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý pátek 9:10–12:25 zruseno D21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praktický kurz zaměřený na kreativní a systematickou práci s námětem hraného či dokumentárního filmu, na rozvíjení scenáristických dovedností a na dramaturgickou reflexi textů.
Osnova
 • I. část (lekce 1-6): teoretická příprava, vývoj námětu.
 • První polovina kurzu bude věnována teoretické průpravě, jednotlivým technikám a možnostem vývoje námětu a scénáře.
 • Tematicky bude zaměřena na autorský subjekt v procesu tvorby a v kontextu dramaturgické spolupráce na textu, na tzv. friction a non-friction (podvratný versus podbízivý) přístup k tématu a na vysvětlení jednotlivých podstatných momentů při tvorbě napříč žánry.
 • Součástí každé lekce budou hosté - režiséři a scenáristé, jejichž dílo reprezentuje odlišné přístupy ke scénáři i dramaturgii. (Hosté budou upřesněni v září.). Studenti studují scénáře jejich filmů, které budou základním materiálem pro ozřejmění konkrétních scenáristických/režijních přístupů a k debatě o procesu tvorby.
 • Studenti budou předběžně rozděleni na základě svého zájmu do dvou skupin pro fiction film a non fiction film.
 • Každý student vyvíjí vlastní projekt - námět.
 • II. část (lekce 7-12): vývoj scénáře, prezentace projektů a dramaturgických posudků.
 • Každý student rozvíjí svůj projekt od námětu ke scénáři. Výsledek má obsahem, rozsahem a kvalitou odpovídat standardnímu literárnímu scénáři.
 • Pro každý projekt bude ustaven příslušný dramaturg, tzn. že každý autor má svého dramaturga a každý dramaturg svého autora, resp. že každý je sobě autorem a jinému dramaturgem.
 • Každý student prezentuje jednak svůj scénář, jednak svůj dramaturgický posudek na scénář svého kolegy.
 • Předmluvení hosté: Robert Sedláček, Martin Mareček a Marek Leščák.
Literatura
  povinná literatura
 • Scénáře českých hraných a dokumentárních filmů: konkrétní tituly budou upřesněny v září.
  doporučená literatura
 • Carriere, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Praha: NFA, 1995
 • Fleischer, Jan: To by mohl být film. Praha - Zlín: AMU - Archa, 2009
 • JURÁČEK, Pavel. Deník :(1959-1974). Vyd. 1. Praha: Národní filmový archiv, 2003. 1075 s., [. ISBN 80-7004-110-2. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, prezentace scénářů a dramaturgických posudků, individuální projekt: autorská a dramaturgická práce na scénáři.
Termíny výuky: 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., vždy pátek 9:10-12:25
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje za 1) literární scénář a 2) za dramaturgický posudek jiného scénáře.
Literární scénář hraného nebo dokumentárního filmu do 15 min. má rozsah 15 NS (= 27.000 znaků).
Zápočet je podmíněn pravidelnou a aktivní účastí v semináři (toleruje se max. jedna neúčast, k níž musí být vážný důvod a musí být řádně omluvena). Dramaturgický posudek má rozsah 2 NS (= 3.600 znaků).
Klíčová kritéria pro vývoj a hodnocení scenáristicého projektu: autorský, originální, invenční přístup, schopnost formulovat myšlenky/dialogy bez užití floskulí a klišé, práce s psychologií postav (stereotyp a archetyp), stavba dramatického oblouku, v případě dokumentu výběr a práce s respondenty, schopnost užití a kombinace situačního, inscenačního i informačního přístupu.
Informace učitele
MgA. Kamila Zlatušková (nar. 1981), kreativní producentka České televize, scenáristka, režisérka, dramaturgyně.
Absolventka JAMU (2006), obor Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika. Ve školním roce 2003-2004 studovala na UNL (Nebraska) v rámci stipendia Paula Robitscheka obory Broadcasting/Film Studies. V současnosti na JAMU dokončuje doktorské studium v oboru Dramaturgie a autorská tvorba. Od roku 2006 pracovala v ČT jako dramaturgyně dokumentárních a publicistických pořadů. Od roku 2007 vyučuje na JAMU předmět Tvorba televizního dokumentu, od r. 2011 vyučuje na Masarykově universitě předmět Filmová scenáristika a dramaturgie. Na jaře 2012 byla generálním ředitelem ČT jmenována do funkce kreativní producentky multižánrové tvůrčí skupiny se sídlem v Brně.
Filmografie: Scenáristka/režisérka: Ptáčata (2010, nominace na evropskou televizní cenu Civis Media). Dramaturgyně: Ženy SHR (2010, Martin Dušek, Ondřej Provazník, Nejlepší český dokument - MFDF Jihlava 2010), Velvet Revolution (2009, Carles Bosch), Alláh nemrká (2008, Viera Čakányová), Amen, tati (2008, Robert Sedláček), Malý velký třesk (2007, Peter Kerekes) a mnoho dalších. Připravované filmy (režisérka): 24 hodin v ČR (24 režisérů točí 24 krátkých filmů o ČR), ProStory (díl z cyklu autorských dokumentů o současné architektuře), český díl z evropského cyklu EBU o dětech Face Your Fears a Ptáčata II.
MgA. Kamila Zlatušková (1981), creative producer in Czech Television, scriptwriter, director, commissioning editor.
Graduated from Janáček Academy of Performing Arts (JAMU) in TV Dramaturgy and Scriptwriting in 2006. From 2003-2004 attended Nebraska University as a Robitschek Scholar (Broadcasting/Film Studies). Currently finishing her PhD studies of Dramaturgy and Creative Writing. She worked in Czech Television as a commissioning editor for documentary films and factual programming from 2006 to 2009. She has been a lecturer at JAMU (TV Documentary Filmmaking) since September 2007 and Masaryk University since 2011. She has been working as a creative producer in Czech Television in Brno since 2012.
Filmography: Author/Director: Nestlings (2010, nominated for European TV prize Civis Media). Script/Commissioning Editor: Coal in the Soul (2010, Martin Dušek, Ondřej Provazník, Best Czech Documentary - MFDF Jihlava 2010), Revolution: Take Two (2009, Carles Bosch) Allah Does Not Wink (2008, Viera Čakányová), Amen, Dad (2008, Robert Sedláček), Small Big Bang (2007, Peter Kerekes)and more.
Present work as a director: 24 Hours in Czech Republic (24 directors and 24 short movies in one hour), ProStory (part of a documentary series about contemporary Czech architecture), Face Your Fears - episode representing Czech Republic in the European Broadcast Union documentary series about children, and Nestlings II.
Další komentáře
Studijní materiály
Kurz probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2014, podzim 2015, podzim 2018.