PH0192 Filosofie náboženství

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 9:10–9:55 zruseno D21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student získá přehled o vzniku, vývoji a současnosti filozofie náboženství. Bude se orientovat v základní typologii metodologických a obsahových postojů v moderní filozofii náboženství a ve vztazích mezi náboženstvím, filozofií náboženství a religionistikou. Seznámí se rovněž s tradicí moderní české filozofie náboženství a s českými pokusy o tzv. nové náboženství.
Osnova
 • Pojem filosofie náboženství, její vznik a historický vývoj.
 • Vztahy mezi filosofií náboženství, náboženstvím a religionistikou.
 • Vývojové etapy nábožensko-filosofického myšlení.
 • Typologizace filosofie náboženství.
 • Konfesijní filosofie náboženství (katolická, protestantská).
 • Česká filosofie náboženství, základní typologie.
 • Idea nového náboženství v české filosofie náboženství (M. Tyrš, T. G. Masaryk, F. Krejčí, J. Tvrdý, B. Zbořil)
Literatura
  doporučená literatura
 • HORYNA, Břetislav a Helena PAVLINCOVÁ. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 251 s. ISBN 8021019786. info
 • SCHAEFFLER, Richard. Filosofie náboženství. Edited by Karel Skalický, Translated by Jolana Poláková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. 223 s. ISBN 8020011951. info
 • SCHOLZ, Heinrich. Religionsphilosophie. 2., neuverfasste Ausg., Phot. Berlin: Walter de Gruyter, 1974. xi, 332. ISBN 3110022176. info
 • SABATIER, August. Nástin filosofie náboženství na základě psychologickém a historickém. V Praze: Nákladem Jana Laichtera, 1904. xxx, 398 s. info
 • PERTOLD, Otakar. Základy všeobecné vědy náboženské. V Kladně: Nákladem a tiskem J. Šnajdra, 1920. info
 • TVRDÝ, Josef. Filosofie náboženství. Brno: Osvětové knihkupectví J. Kaiše, 1921. 140 s. info
 • LINHART, Fr. Úvod do filosofie náboženství. Praha: Sfinx Janda, 1930. 200 s. info
 • FUNDA, Otakar A. Mezi vírou a racionalitou. 1. vyd. Brno: L. Marek, 2003. 351 s. ISBN 80-86263-39-8. info
 • HEJDÁNEK, Ladislav. Filosofie a víra :nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti. 2. rozšíř. vyd. Praha: Oikoymenh, 1999. 255 s. ISBN 80-86005-66-6. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test se skládá z 20 otázek hodnocených 20 body. K získání zápočtu je potřeba dosáhnout alespoň 15 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.