UZSJ1B201X Seminární práce z jazyka I

Filozofická fakulta
podzim 2012
Rozsah
15 hodin. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Čechová (přednášející)
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Šinková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je nácvik zpracování odborného textu na zvolené lingvistické téma. Aktuální okruhy jsou upřesňovány v rámci semestru podle počtu zapsaných studentů.
Osnova
  • Cílem kurzu je zdokonalení písemného projevu při psaní odborného textu a zvládnutí zvoleného tématu.
Literatura
  • Seco, Rafael: Manual de gramática española, Madrid, Aguilar 1993.
  • Hamplová, Sylva: Stručná mluvnice španělštiny, Praha, Akademia 1985.
  • Hamplová, Sylva: Stručná mluvnice španělštiny, Praha, Akademia 1985.
Výukové metody
Samostatná práce studenta na práci zadané po dohodě s vyučujícím.
Metody hodnocení
Samostatné vypracování seminární práce na základě vyhledání a zpracování odborné literatury. Seminární práce: 18 000 znaků.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.