VIKBB15 Participation at Conference

Faculty of Arts
Autumn 2012
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Marie Hradilová
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
The pasive participation in expert action (that is the presence on the whole event) and the creation and offering to publish summary about it. More information is available at http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=KISK:%C3%9A%C4%8Dast_na_konferenc%C3%ADch The aim is to extend and complement the expertise of the student in the face of professional practice.
Syllabus
 • Attendance at selected library conferences in Czech Republic or abroad.
 • Selected conferences organized in Czech Republic:
 • INFORUM
 • CASLIN
 • The Libraries of the Present (Knihovny současnosti)
 • IVIG
 • Archives, Libraries and Muzeums in Digital World (Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě)
 • ISSS(Internet ve statní správě a samosprávě)
 • DATAKON
 • Consultation needed if other conference is selected.
Literature
 • GERŠLOVÁ, Jana. Vádemékum vědecké a odborné práce. 1. vyd. [Praha]: Professional Publishing, 2009. 148 s. ISBN 9788074310027. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga and Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
 • SGALL, Petr and Jarmila PANEVOVÁ. Jak psát a jak nepsat česky. Vydání první. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004. 197 stran. ISBN 8024608715. info
 • ŠIMEK, Dušan and Helena KUBÁTOVÁ. Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. 3., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 56 s. ISBN 8024404354. info
 • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ and Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • BEČKA, J.V. Jak psát dobře a správně. 1. vyd. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Novinář, 1974. 177 s. info
Teaching methods
reading, report about the conference
Assessment methods
Report about the Conference
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
Teacher's information
http://wiki.knihovna.cz/index.php?title=KISK:%C3%9A%C4%8Dast_na_konferenc%C3%ADch
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2012, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2012/VIKBB15