BA430E Estonština pro pokročilé

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Anni Tammemägi, MA (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 9:10–10:45 VP, Čt 9:10–10:45 VP
Předpoklady
BA304E Estonský kurs B6: praktikum
Kurs si může zapsat pouze absolvent kursu BA304E.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto krzu student ovládá estonskou gramatiku včetně méně používaných jevů, dokáže rozeznávat stylové varianty. Je schopen užívat probranou slovní zásobu v ústním i písemném projevu.
Osnova
 • procvičování gramatiky a slovní zásoby
 • konverzace
 • četba a interpretace textů
 • poslech
 • písemné práce
Literatura
  neurčeno
 • Pesti, Mall – Ahi, Helve 2001: E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. Tallinn: Tea.
 • Kitsnik, Mare – Kingisepp, Leelo 2006: Najlaga pooleks. Tallinn.
 • Lutkat, Florence-Silvia – Hasselblatt, Cornelius 1993: Estnisch Intensiv. Das Lehrbuch der estnischen Sprache. Hamburg: Bibliotheca Baltica.
 • Tomingas, Silva 2009: Saame tuttavaks. Tallinna: TEA Kirjastus.
Výukové metody
cvičení , domácí příprava, psané úkoly
Metody hodnocení
písemný test a ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk/baltistika/materialy.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2019.