IM115 Redakce e-zinu TIM

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Zuzana Jayasundera (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 17:30–19:05 N42
Předpoklady
IM088 Seminář kritiky a publicistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 55 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/55, pouze zareg.: 0/55, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/55
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vydávat s dvousemestrální periodicitou e-zin TIM koncipovaný jako odborný magazín o nových médiích a kultuře. Na konci kurzu budou studenti schopni psát odborné stati a recenze, pracovat s redakčním systémem e-zinu a tvořit hypertextové, multimediální články. Dokáží kriticky hodnotit texty po stránce formální, obsahové a stylistické, jsou schopni spolupráce v redakčním týmu.
Osnova
 • 1. Seznámení s tématem připravovaného čísla magazínu. Co je cílem odborného online magazínu? Jaké náležitosti splňuje odborný hypertextový článek? Jak si zajistit čtenost? Četba doporučených odborných článků, výběr témat vlastních článků.
 • 2. Jak psát titulek, perex, anotaci, popisek k příloze. Mezititulky jako kostra článku. Tvorba osnovy článku pomocí mezititulků
 • 3. Jak text strukturovat: uvedení do tématu, interpretace a rozbor díla, hodnocení, závěr. Psaní 1. verze článku
 • 4. Poznámkový aparát, seznam literatury, citace, definice pojmů. Proč to nejde bez nich? Psaní 2. verze článku
 • 5. Podle jakých kritérií hodnotí článek editor? Co je to recenzní řízení? Na co se soustředit při korektuře článku? Jak číst vlastní dílo s odstupem? Hodnocení článků, výběr článků ke zveřejnění.
 • 6. Uzávěrka. Jak přilákat čtenáře? Public relations aktivity. Jak pracovat se statistikami návštěvnosti. Zveřejnění článků pomocí redakčního systému.
 • 7. Hodnocení kurzu, zpětná vazba.
Literatura
  povinná literatura
 • POKORNÝ, Milan a Dana POKORNÁ. Redakční práce : jak připravit text k publikování. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 217 s. ISBN 9788024737737. info
 • ŠAUR, Vladimír. Pravidla českého pravopisu : s výkladem mluvnice : [studentské vydání]. Praha: Ottovo nakladatelství, 2012. 456 s. ISBN 9788074511684. info
 • KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ANTHOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Elportál. ISSN 1802-128X. url PURL info
 • http://www.inflow.cz/
  neurčeno
 • http://www.inflow.cz/
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů, kde se studenti seznamují s procesem publikování článků v odborném online periodiku.
V praktické části výuky a v rámci samostudia studenti postupně pracují na svých článcích, a to od konceptu až po korekturu.
Metody hodnocení
Hodnocení jednoho výstupu (článek, multimediální dílo), hodnocení recenzní a editorské práce na jednom článku. Klasifikovaný zápočet.
Informace učitele
Pokud máte možnost, noste si do hodin notebook.

Kurs probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.