LMKA03 Modern and postmodern novel

Faculty of Arts
Autumn 2013
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jiří Koten, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Wed 25. 9. 17:30–19:05 C11, Wed 9. 10. 17:30–19:05 C11, Wed 23. 10. 17:30–19:05 C11, Wed 6. 11. 17:30–19:05 C11, Wed 13. 11. 17:30–19:05 C11, Wed 27. 11. 17:30–19:05 C11
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 70 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/70, only registered: 0/70, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/70
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of this course is to introduce the key points in the history of world novel from the end of the 19th century to present. In the first session students will be introduced to basic aspects of thinking about novel and transformations of its form (the destruction of traditional epics) in the 20th century with regard to issues of concepts modernism and postmodernism. In following sessions the type of selected novel, its structure (narrative strategies, poetics of characters, time etc.) and broader issues (authority and ethics of novel) will be analysed. Lecturer will introduce literary-historical text in every session, which will clarify a place of the particular work of the author.
At the end of the course students should be able to:
identificate selected issues of theory of novel and narratology,
use introduced methodology when interpreting Czech, German, British, French and American novels,
deliminate of development of novel form in the 20th century (shift from modernism to postmodernism),
broaden horizonts about works of world literature,
Syllabus
 • The aim of this course is to introduce the key points in the history of world novel from the end of the 19th century to present.
 • 25.9. Paul Auster: Muž ve tmě / Kniha iluzí
 • 9.10. Günther Grass: Plechový bubínek / Jako rak/Loupání cibule/Box
 • 23.10. William Gibson: Neuromancer
 • 6.11. Friedrich Dürrenmatt: Slib
 • 13.11. Graham Swift: Země vod
 • 27.11. Philip Roth: Zuckerman zbavený pout / Elév / Hodina anatomie
Literature
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs : narativní struktura v literatuře a filmu. Translated by Milan Orálek. Vyd. 1. Brno: Host, 2008. 328 s. ISBN 9788072942602. info
 • KUNDERA, Milan. Kastrující stín svatého Garty. Vyd. tohoto souboru 1. V Brně: Atlantis, 2006. 70 s. ISBN 8071082740. info
 • KUNDERA, Milan. Nechovejte se tu jako doma, příteli. Vyd. tohoto souboru 1. V Brně: Atlantis, 2006. 78 s. ISBN 8071082791. info
 • KUNDERA, Milan. Zneuznávané dědictví Cervatesovo. Vyd. tohoto souboru 1. Brno: Atlantis, 2005. 45 s. ISBN 8071082589. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Od avantgardy k druhé moderně : (cestami filozofie a literatury). Vyd. 1. Praha: Torst, 2004. 424 s. ISBN 8072152149. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Příběh je mrtev? :schizmata a dilemata moderní prózy. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 300 s. ISBN 80-7294-079-1. info
 • RICOEUR, Paul. Čas a vyprávění. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2002. 245 s. ISBN 80-7298-051-3. info
 • SCHOLES, Robert E. and Robert KELLOGG. Povaha vyprávění. Brno: Host, 2002. 328 s. ISBN 80-7294-069-4. info
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Dohodnuté termíny : rétorika narativu ve fikci a filmu. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2000. 259 s. ISBN 8024401754. info
 • PECHAR, Jiří. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha: Filosofia, 1999. 582 s. ISBN 80-7007-124-9. info
 • HILSKÝ, Martin. Modernisté :Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 269 s. ISBN 80-85639-40-8. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. [Brno]: Atlantis, 1994. ISBN 8071080802. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Vyd. 1. Praha: Odeon - nakladatelství krásné literatury a umění, 1975. 406 s., 49. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. Problémy poetiky románu : Epos i roman (Orig.) : O dvuch zadačach literaturovedenija (Orig.) : Problemy poetiky Dostojevskogo (Orig.) : Slovo v poezii i v proze (Orig.) : Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kuľtura srednevekovja i renessansa (Orig.). Edited by Vincent Šabík, Translated by Marta Baránková. Vyd. 1. V Bratislave: Slovenský spisovateľ, 1973. 301 s. info
 • LUKÁCS, György. Metafyzika tragédie. Edited by Růžena Grebeníčková. Praha: Československý spisovatel, 1967. info
 • FORSTER, Edward Morgan. Aspects of the novel [Forster, 1962]. Harmondsworth: Penguin Books, 1962. 175 s. info
 • BOOTH, Wayne C. The rhetoric of fiction. 1st Phoenix ed. Chicago: University of Chicago Press, 1961. 455 p. info
Teaching methods
The course is based on methods of presentation, analysis and synthesis of knowledge. It also uses collective work, in-class discussions and individual work of students.
Assessment methods
Oral examination in the form of a discussion over the work of a selected author.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Pro posluchače oboru LMK je předmět povinný - kredity A. Pro posluchače bohemistiky je povinně volitelný (kredity B), pro ostatní posluchače volitelný (kredity C).
Information on the extent and intensity of the course: 0.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2013, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2013/LMKA03