TDVRKZ Referát na konferenci (zahraniční)

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je osvojení schopnosti zpracovat argumentačně promyšlený vědecký text s příslušným poznámkovým aparátem a jeho prezentace na zahraniční vědecké konferenci.
Osnova
  • Student přednese referát na zahraniční vědecké konferenci pořádané vysokoškolskou nebo akademickou institucí.
Literatura
  • podle tématu referátu
  • Dle předneseného tématu
Metody hodnocení
Zápočet po předložení programu konference se zařazeným příspěvkem a po zavedení do publikačních výsledků v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.