VIKMB22 Praxe a stáže

Filozofická fakulta
podzim 2013
Rozsah
podle počtů kreditů. 6 kr. (od 1 krok 1 kred). Počet kreditů je vypočítán následovně: 40 hodin = 3 kredity 70 hodin = 4 kredity 100 hodin = 5 kreditů. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Martin Krčál, DiS. (přednášející)
PhDr. Alexandra Škyříková (přednášející)
Mgr. Hana Habermannová (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je:
1. Uplatnit získané znalosti a dovednosti ze studia v praktické sféře firem, knihoven a dalších institucí.
2. Získat praktické zkušenosti z reálného fungování instituce a vhled do procesů instituce a pracovních návyků.
3. Umožnit studentům načerpat inspiraci a potřebné znalosti a dovednosti pro psaní diplomové práce.
4. Zvýšit zaměstnanost a konkurenceschopnost budoucích absolventů na trhu práce.
5. Získat cenné kontakty se zaměstnavateli a odborníky z praxe.
6. Poskytnout kariérní poradenství a mentoring během praxe a celé doby studia a při přechodu absolventa na pracovní trh.
Osnova
  • Náplň předmětu se odvíjí podle typu instituce a počtu hodin, které připadají na praxi/stáž.
Literatura
  • CEJPEK, Jiří. Proměny let devadesátých : knihovnictví na prahu informačního věku - děje, myšlenky a názory. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2005. 79 s. ISBN 8085851156. info
  • Průvodce znalostmi a dovednosti evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb :eurosměrnice KIS. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1999. 51 s. ISBN 80-85851-10-5. info
Výukové metody
Odborný mentoring ze strany KISK a instituce, ve které je praxe/stáž vykonávána.
Podpůrné workshopy a semináře.
Metody hodnocení
Student během praxe/stáže zaznamenává průběh praxe do deníku praktikanta (tzv. JOBBOOK) a získává pravidelnou zpětnou vazbu od svých mentorů.
Po ukončení praxe/stáže je výkon studenta hodnocen mentory ústní i písemnou formou.
Na základě kladného ohodnocení student získává finančí odměnu vycházející z počtu hodin strávených na praxi/stáži.
Informace učitele
http://jobbox.knihovna.cz

1. Vyberte si libovolnou nabídku ze stránky jobbox.knihovna.cz
2. Kontaktujte nás.
3. My vám poskytneme další informace a nasměřujeme vás do příslušné organizace.
4. Po celou dobu se na nás můžete obrátit jako na mentory praxí/stáží v případě odborné rady či řešení problémů, a jako na prostředníky mezi vámi a institucí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.