DSBcObor Bakalářská oborová práce

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Mgr. Bc. Silvie Elmoujahid, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
a) v dvouoborovém bakalářském studiu student na nediplomovém oboru zpracuje oborovou práci, u níž může být vyžadován maximální rozsah 40 000 znaků
b) oborová práce se neobhajuje, její přijetí potvrdí vedoucí práce v IS udělením zápočtu, případně zadáním hodnocení
Osnova
  • Student si zvolí téma své oborové práce po konzultaci s vyučujícím, navštěvuje seminář k oborové práci a konzultuje svou práci s vedoucím práce.
Literatura
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace vyučujícího se studentem prověřující metodologii práce: osnova, úvod, metody textové analýzy, argumentace, formulování závěru.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě kontroly zpracovaných částí oborové práce a schopnosti studenta reagovat na jednotlivé poznámky k ní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.