EN

FF:PSX_511 Ps.Mental.Health&Well-being - Informace o předmětu

PSX_511 Psychology of Mental Health and Well-being

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 9:10–10:45 C33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Jiné omezení: Only for english speaking students.
Cíle předmětu
The aim of the course is to provide students with key scientific findings on mental health and wellbeing and suggest their applications in daily life. Students will be introduced in the science of Positive psychology and Mental Hygiene - their background, main research topics and findings, and practical interventions for enhancing quality of life. At the end of the course students should be able to understand not only the effects of stressors on mental health, but also understand the importance of positive mindset, i.e. positive thinking (optimistic, hopeful, creative and flexible thinking), positive emotions and character strengths for improving well-being and flourishing of the individual.
Osnova
 • 1. Introduction to Positive Psychology and Mental hygiene
 • 2. Mental health, Well-being, Quality of life
 • 3. Self-knowledge and self-control, methods of self-knowledge
 • 4. Stress and Coping strategies
 • 5. Self-regulation and Mind control
 • 6. Positive thinking: Hope and Optimism
 • 7. Power of positive emotions.
 • 8. Character strengths and virtues
 • 9. Psychosomatics and Mental health
 • 10. Introduction to Relaxation techniques
 • 11. Practical interventions for enhancing mental health and well-being
Literatura
  doporučená literatura
 • Peterson, C. ( 2006). A primer in positive psychology. Oxford University Press, New York
 • Snyder, C.R., & Lopez, S.J . (Eds.). (2007). Positive Psychology. The Scientific and Practical Exploration of Human Strengths. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Lyubomirsky, S. (2007). The How of Happiness: A Scientific Approach to Getting the Life You Want. New York: Penguin Press.
 • Diener, E., Biswas-Diener, R. (2008). Happiness. Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth. Blackwell Publishing.
 • Fredrickson, B.L. (2009). Positivity. New York: Three Rivers Press.
 • SLEZÁČKOVÁ, Alena. Průvodce pozitivní psychologií : nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 304 s. ISBN 9788024735078. info
  neurčeno
 • Snyder, C.R., Lopez, S. J. (Eds) (2002). Handbook of positive psychology. New York. Oxford University Press. ISBN 0-19-513533-4.
 • Aspinwall, L.G., Staudinger,U.M. (Eds.) (2003). A psychology of human strenghts: Fundamental questions and future directions for a positive psychology. APA, Washington.
 • Csikszentmihalyi,M. (2006). A life worth living. Oxford University Press, New York 2006
 • Linley, P.A., Joseph, S. (2004). Positive psychology in practice. New Yersey: John Wiley & Sons. ISBN 0-471-45906-2.
 • Seligman, M.E.P. (2011). Flourish : A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. New York: Free Press.
Výukové metody
Lectures, class discussion.
Metody hodnocení
The course is completed by colloquium. Active participation (75% presence) of students during lectures and final Seminar paper with students´ reflection of the subject are required. A brief Seminar paper (essay, max. 1500 words) should consist of your reflection of selected topic covered within the course (for example: Which methods of Self-knowledge do I use and what are the benefits of them?; What kind of coping strategies do I use in the stressful situations and how can I do better?; What is the importance of positive emotions in my life and how can I increase my Positivity ratio?; What is the role of optimism and hope in my life?; What are my character strengths and how can I use them to make a better version of myself?; How can relaxation techniques improve my well-being?; Which practical interventions for enhancing mental health and well-being have I used and how it affected my wellbeing? etc.). Also, a short subjective evaluation of the whole course of Psychology of Mental Health and Well-being should be part of the Seminar paper. Please insert your final Seminar paper into the file "Seminar papers" (Homework Vault - Study materials of PSX_511 - Information system of MU) till January 31, 2015.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Vznik předmětu byl podpořen OPERAČNÍM PROGRAMEM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST: Cílená inovace systému vzdělávání v oblastech aplikované psychologie s cílem podpory diverzifikace a internacionalizace těchto oborů CZ.1.07/2.2.00/28.0239.
Lessons will be held on the following dates: 25.9.2014: Introduction to Positive Psychology and Mental Hygiene. Mental health, Well-being, Quality of life. (AS)
9.10.2014: Self-knowledge and self-control, methods of self-knowledge. (AS)
23.10.2014: Stress and Coping strategies. Self-regulation and Mind control. (PH)
30.10.2014: Power of positive emotions. Positive thinking: Hope and Optimism. (AS)
13.11.2014: Character strengths and virtues. (AS)
20.11.2014: Psychosomatics and Mental health. Introduction to Relaxation techniques. (PH)
4.12.2014: Practical interventions for enhancing mental health and well-being. (AS & PH)
11.12.2014: Screening of the movie
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.