EN

FF:RLA21 Buddhismus - Informace o předmětu

RLA21 Buddhismus

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0/0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Mgr. Eva Lukášová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Zdeňka Pitrunová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 9:10–10:45 J21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz Buddhismus se zabývá klíčovými aspekty buddhismu v historické perspektivě. Pozornost je věnována základním pojmům buddhistické nauky a proměnám buddhismu v jednotlivých obdobích a částech světa.
Na konci kurzu bude student schopen:
- popsat klíčové mezníky v dějinách buddhismu od počátku po současnost;
- definovat základní filosofické problémy učení jednotlivých buddhistických směrů;
- ovládat základní terminologii v sansktru a páli;
- identifikovat nejdůležitější prameny ke studiu jednotlivých buddhistických směrů;
- charakterizovat podoby a (sebe)prezentace buddhismu v moderní společnosti
Osnova
 • 0. Úvodní hodina, seznámení s obsahem kurzu, literaturou a požadavky na ukončení 1. Indie v době Buddhově, Buddhův život 2. Buddhův život, Buddha a buddhové 3. Rozprava o roztočení kola zákona 4. Pálijský kánon a buddhistické koncily 5. Raná sangha a šíření buddhismu, buddhistické umění 6. Počátky mahájány, mahájána v pojetí západní buddhologie, arhat vs. bódhisattva, bódhisattvovství, páramitá, bódhisattvačárja 7. Filozofické problémy a školy mahájány: mádhjamika, jógačára, Pradžňápáramitá, Sútra srdce, Diamantová sútra - pradžňá, šúnjatá, nirvána=samsára, vztah upája a pradžňá 8. Počátky buddhismu v Číně, buddhismus a jiná náboženství ve Střední Asii 10. Vadžrajána, tantra, členění tanter, Kálačakratantra a její intepretace na Západě 10. Buddhismus v Tibetu - dějiny, školy a pojmy. 11. Buddhismus v Číně a Japonsku, čchan Tribunová sútra, školy japonského buddhismu, amidismus, Lotosová sútra. 12. Buddhismus na Západě - periodizace šíření, charakteristika změn.
Literatura
  povinná literatura
 • LOPEZ, Donald Jr. Příběh buddhismu. Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením. Brno: Barrister and Principal, 2003. ISBN 80-86598-54-3. info
 • MILTNER, Vladimír. Vznik a vývoj buddhismu. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2001. 373 s. ISBN 8070214104. info
 • FIŠER, Ivo. Filosofická koncepce nejstaršího budhismu. 2. vyd. (v této podobě 1.). Praha: DharmaGaia, 1992. 59 s. ISBN 80-901225-0-7. info
  doporučená literatura
 • BĚLKA, Luboš. Mandala a dějiny: Bidija D. Dandaron a burjatský buddhismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-6725-7. Digitální knihovna FF MU info
 • BEROUNSKÝ, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-7069-1. Digitální knihovna FF MU info
 • BEROUNSKÝ, Daniel. Archaická tibetská literatura (7.–10. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 166 s. ISBN 978-80-210-6358-7. Digitální knihovna FF MU info
 • BĚLKA, Luboš. Buddha a jeho zobrazování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 132 s. ISBN 978-80-210-6545-1. Digitální knihovna FF MU info
 • WILLIAMS, Paul a Anthony TRIBE. Buddhistické myšlení : úplné uvedení do indické tradice. Translated by Dušan Zbavitel. Vyd. 1. Praha: ExOriente, 2011. 301 s. ISBN 9788090424685. info
 • BONDY, Egon. Buddha. 3. opr. a dopl. vyd. Praha: DharmaGaia, 2006. 255 s. ISBN 8086685624. info
 • MILTNER, Vladimír. Malá encyklopedie buddhismu. 2. vyd., V Libri 1. Praha: Libri, 2002. 287 s. ISBN 8072771116. info
 • CONZE, Edward. Stručné dějiny buddhismu. Vyd. 1. Brno: Jota, 1997. 239 s. ISBN 8072170023. info
 • Lexikon východní moudrosti :buddhismus, hinduismus, taoismus, zen. Translated by Jan Filipský. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1996. xi, 565 s. ISBN 80-7198-168-0. info
 • ZOTZ, Volker. Buddha. Translated by Eva Bosáková. Olomouc: Votobia, 1995. 130 s., [4. ISBN 80-85885-72-7. info
Výukové metody
Přednáška, procvičování terminologie, diskuse, komentovaná četba z pramenů.
Metody hodnocení
Kolokvium
Neoborovým studentům doporočujeme ukončit předmět kolokviem Kolokvium vyžaduje absolvování:
(a) písemného testu
Pro úspěšné absolvování testu je třeba dosáhnout 60% bodů.
Zkouška
Ukončení zkouškou povinně zapisují všichni studenti religionistiky. Vstupními předpoklady zkoušky zahrnují úspěšné absolvování testu na konci semestru (min. 60% bodů) a odevzdání 2 písemných komentářů k zadanému textu. Komentáře je nutno odevzdat v termínu, jsou bodovány každý po 15 bodech, v součtu je nutno získat min. 18 bodů. Zkouška probíhá ústní formou a soustřeďuje se na:
(a) ověření znalostí podle zadaných tematických okruhů;
(b) ověření interpretačních schopností v dané oblasti.
V případě neúspěchu u testu v zápočtovém termínu se test stává písemnou součástí zkoušky a je třeba jej absolvovat ve stejném termínu jako ústní zkoušku.
Podrobný harmonogram kurzu, tematické okruhy ke zkoušce a doporučená studijní literatura jsou uvedeny ve Studijních materiálech předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou. Předmět je vyučován každoročně. Posluchači religionistiky povinně zapisují v 1. semestru studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači religionistiky povinně zapisují v 1. semestru studia.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.