VIKMA10 Informační politika

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lucie Klimentová (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 9:10–10:45 C11
Předpoklady
Před vstupem do předmětu by student měl ovládat základy informační vědy, především témata vázaná na celospolečenské problémy, a mít přehled o základních oborových termínech.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
znát na aktuální cíle EU a ČR v oblasti informační politiky a být schopen navrhnout projekt, který jim odpovídá,
najít a řídit finanční zdroje ze strany ČR a EU v rámci vlastního projektu,
znát klíčové minulé a současné projekty a služby eGovernmentu,
zhodnotit službu či praxi eGovernmentu,
znát limity v oblasti práce s informacemi a informačními technologiemi stanovené českými zákony a směrnicemi EU,
orientovat se a používat informační systémy zpřístupňující informace státu veřejnosti,
chápat a používat bezpečnostní principy podporující eGovernment a eKomerci,
vysvětlit příležitosti a postavení vzdělávacích institucí v kontextu informační politiky.
Osnova
 • Pojem informační politika
 • IP v zahraničí se zaměřením na EU
 • Vývoj IP v ČR, vize a cíle
 • eGovernment
 • Hodnocení služeb a praxe eGovernmentu
 • E-zdravotnictví, e-archivnictví
 • Některé služby inf. spol. a ochrana OÚ, e-podpis a datové schránky
 • SPI, ISVS, informační kanály a zdroje k IP ČR/EU
 • E-zadávání veřejných zakázek (V. Krajíčková), IZ pro získání financí a typy grantů a projektů (P. Mazáčová)
 • IP a vzdělávání, IP a knihovny
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠPAČEK, David. eGovernment : cíle, trendy a přístupy k jeho hodnocení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2012. xix, 258. ISBN 9788074002618. info
 • Understanding e-government in Europe : issues and challenges. Edited by Paul Nixon - Vassiliki N. Koutrakou - Rajash Rawal. 1st pub. London: Routledge, 2010. xxviii, 32. ISBN 9780415468008. info
 • LIDINSKÝ, Vít. eGovernment bezpečně. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 145 s. ISBN 9788024724621. info
 • Úvod do eGovernmentu v České republice :právní a technický průvodce. Edited by Bohumír Štědroň. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. 172 s. ISBN 978-80-87041-25-3. info
 • PETERKA, Jiří. Služby e-governmentu: vize a realita. ISDN server, ACES, s.r.o, 2004. ISSN 1213-077X. URL info
 • Zákon ze dne 29. června 2000 o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu). : Sagit, 2000. Sbírka zákonů, částka 68. URL info
Výukové metody
Teoretická příprava.
Odborná diskuse.
Skupinová analýza aktuální kauzy IP.
Úkoly (písemné, praktické) k řešeným tématům
Metody hodnocení
V průběhu semestru je vyžadováno plnění průběžných úkolů. Na závěr semestru následuje písemná zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.