VIKMB38 Informační gramotnost

Filozofická fakulta
podzim 2014
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Iva Zadražilová (přednášející)
Mgr. Jan Zikuška (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 9:10–12:25 U27
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
* vysvětlit východiska a koncept informační gramotnosti a vymezit je vůči ostatním gramotnostem;
* interpretovat vybrané modely a standardy informační gramotnosti se zaměřením na různé stupně vzdělávání a cílové skupiny;
* orientovat se v mezinárodním kontextu této oblasti;
* vědět, jakým způsobem se v informační gramotnosti využívají technologie a jak tuto oblast ovlivňují;
* analyzovat domácí i zahraniční kurzy informační gramotnosti;
* využít výsledků výzkumů a implementovat je do vlastního návrhu lekcí informační gramotnosti;
* prakticky využívat technologie k výuce a zvyšování informační gramotnosti.
Osnova
 • Rámec (18.9.) - Rámec informační gramotnosti a vymezení základního konceptu. Zařazení informační gramotnosti do kontextu dalších gramotností. Vymezení vůči ostatní gramotnostem. Širší souvislosti - celoživotní vzdělávání, primární a sekundární digital divide.
 • Technologická vyýchodiska (2.10) - Informační gramotnost z hlediska vývoje a využití technologií. Vliv technologií a počítačové gramotnosti na informační gramotnost. Digitální kompetence pro 21. století. Využití konkrétních technologií v IG a budoucí trendy
 • Teorie (16.10)- Standardy informační gramotnosti v kontextu informační společnosti. Standardy pro různé stupně vzdělávání a cílové skupiny (SCONUL, ALA, ACRL, CILIP) - význam a vývojové srovnání, analýza a implementace do praxe. Inovace standardů pro potřeby 21. století. Analýza sylabů kurzů IG v mezinárodním kontextu s důrazem na využití a zapojení technologií
 • Výzkumy (30.10)- Výzkumy v informačním vzdělávání - principy, cíle a oblasti Metodologie výzkumů, co lze sledovat a měřit (proces výuky, evaluace kurzů, úroveň IG u účastníků, témata…). Vybrané výzkumy týkající se technologií ve vzdělávání a v IG (m-learning, u-learning, celoživotní vzdělávání, informační chování v rámci e-kurzů, MOOC). Návrh realizace vlastního výzkumu na základě již realizovaného
 • Praxe (13.11) - Obsah pojmu informační gramotnost z praktického hlediska. Práce s vybranými kurzy a e-kurzy v praxi - analýza témat a využívaných forem s vazbou na standardy. Využití technologií v informačním vzdělávání. Praktické dovednosti a znalosti absolventů předmětu informační vzdělávání a informační gramotnost a to i v přesahu nad rámec knihovnických lekcí u nás i v zahraničí.
 • Externí pohled (27.11)- workshop zvaného odborníka na oblast využívání technologií v rámci zvyšování informační gramotnosti. Bude probíhat v anglickém jazyce - Sheila Webber (http://information-literacy.blogspot.cz)
 • Aplikace (11.12) - Prezentace vlastního výzkumu v oblasti informační gramotnosti.
Literatura
  doporučená literatura
 • BLANCHETT, Helen, Chris POWIS a Jo WEBB. A guide to teaching information literacy : 101 practical tips. 1st pub. London: Facet, 2012. ix, 262. ISBN 9781856046596. info
 • Information literacy at the crossroad of education and information policies in Europe. Roma: A Cura Di C. Basili, 2008. ISBN 9788880800965. info
 • EISENBERG, Michael B. a Robert E. BERKOWITZ. The Big6 workshop handbook : implementation and impact. 4th ed. Santa Barbara, Calif.: Linworth, 2011. xviii, 308. ISBN 9781586834227. info
 • GANLEY, B., Gilbert, A. and Rosario, D. 2013. Faculty and student perceptions and behaviours related to information literacy: a pilot study using triangulation. Journal of Information Literacy, 7(2), pp. 80-96. http://dx.doi.org/10.11645/7.2.1793
 • ELROD, Rachael E.; Wallace, Elise D.; and Sirigos, Cecelia B. Teaching Information Literacy: A Review of 100 Syllabi. The Southeastern Librarian: (2012), Vol. 60: Iss. 3, Article 4. Dostupné z: http://digitalcommons.kennesaw.edu/seln/vol60/iss3/4
Výukové metody
Výuka bude probíhat blokově a je rozdělena na 7 samostatných celků. Každý blok obsahuje teoretickou i praktickou část. Ve výuce budou použity prvky interaktivní výuky a metody kritického myšlení. Odkazy na literaturu, pokyny a prezentace jsou dostupné prostřednictvím Google Dokumentů na adrese - http://goo.gl/I2gzrS. K dispozici je FB skupina (nepovinné) pro vzájemnou komunikaci - http://goo.gl/zLnniD.
Metody hodnocení
Průběžné ověřování znalostí a vypracování a prezentace závěrečného výzkumu. Ucast na hodinach.
Další komentáře
Studijní materiály
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.