IM136 Reading and Writing Game Studies Texts

Faculty of Arts
Autumn 2015
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
Mgr. Jaroslav Švelch, PhD. (lecturer), doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (deputy)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
each odd Monday 16:40–19:55 N21
Prerequisites (in Czech)
IM082 Game Studies
IM082 Herní studia (splněno, možnost výjimky)
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je rozvinout dovednosti v oblasti čtení a psaní akademických textů z oboru herní studia. Je primárně určený pro studenty magisterského stupně a obzvlášť vhodný pro studenty, kteří píší magisterskou diplomovou práci o počítačových hrách. V první polovině se seminář zaměří na představení žánrů akademických textů a na jejich vyhledávání, interpretaci a použití ve vlastní akademické práci. V druhé polovině pak studenti získají základy argumentačních postupů, editační práce a psaní abstraktů. Součástí obou polovin předmětu je také metodologická reflexe. V předmětu se bude pracovat s texty v angličtině i češtině.
Syllabus (in Czech)
 • Osnova:
 • 1) Současný stav herních studií jako discipliny
 • 2) Žánry a typy akademického textu
 • 3) Čtení a porozumění akademickému textu v ČJ
 • 4) Čtení a porozumění akademickému textu v AJ
 • 5) Analýza struktury textu, stylu a argumentačních postupů
 • 6) Editace akademického textu
 • 7) Rešerše literatury
 • 8) Psaní abstraktu
 • 9) – 12) Workshop psaní akademického textu v oboru herní studia
Teaching methods (in Czech)
Práce v semináři, četba literatury, workshop, domácí úkoly Metody hodnocení:
Assessment methods (in Czech)
Student odevzdá tři průběžné úkoly – shrnutí zadaného textu (20 %), rešerši liteatury (20 %), editovaný text (20 %) a závěrečnou práci (40 %). Účast na semináři je povinná.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2014.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2015/IM136