KSCX01 Moderní čínština pro neoborové studenty I

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Plucar, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Plucar, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
KSCX01/01: Čt 14:10–15:45 zrusena M12, J. Plucar
KSCX01/02: St 12:30–14:05 M22, J. Plucar
Předpoklady
! OBOR ( KSC )
Kurz navyžaduje žádnou předběžnou znalost čínštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu student dosáhne úrovně A1 v těchto jazykových oblastech: - mluvení: Student bude schopen reprodukovat základní konverzační schémata v konverzačních situacích, které rámcově určuje Učebnice moderní čínštiny I. Zároveň bude schopen samostatně aplikovat tyto schémata na jiné konverzační situace a témata. - čtení: Student prokáže znalost čtení jednoduchých konverzačních textů uvedených v Učebnici moderní čínštiny I. Dále bude schopný aplikovat znalost gramatických jevů moderní čínštiny, slovní zásobu a principy čtení na neznámý text, který je svou úrovní ekvivalentní konverzačním textům používané učebnice. - psaní: Student si osvojí základní principy psaní čínských znaků, jejich vnitřní stavby a práci se slovníkem. Student bude schopen aktivně reprodukovat základní psaný text v Učebnici moderní čínštiny I. Celkový počet aktivní znalosti znaků rámcově určuje tato učebnice. - poslech: Student bude schopen porozumět záznamům konverzačních situací v učebnici Moderní čínština pro nesinology.
Osnova
 • 1. Úvod: typologická charakterizace čínštiny; úvod do fonetiky čínštiny (inciály, finály), slovíčka L1
 • 2. Lekce 1: fonetické cvičení, gramatický výklad: pořádek slov ve větě, tvoření otázky, příslovce.
 • 3. Lekce 1: fonetické cvičení, úvod do psaní znaků, cvičení, slovíčka L2
 • 4. Lekce 2: fonetické cvičení, gramatický výklad: tvoření otázky, přívlastek, měrová slova, gramatické cvičení
 • 5. Lekce 2: fonetické cvičení,znaky, čtení, gramatické cvičení, slovíčka L3
 • 6. Opakovací test, gramatické cvičení a konverzační cvičení
 • 7. Lekce 3: fonetické cvičení, gramatický výklad: přívlastek, počítací komplex, deiktická slova, atributivní slovce
 • 8. Lekce 3:fonetické cvičení,znaky, čtení, gramatické cvičení, slovíčka L4
 • 9. Lekce 4:fonetické cvičení, gramatický výklad, čtení
 • 10.Lekce 4:fonetické cvičení,znaky, čtení, gramatické a konverzační cvičení
 • 11. Opakování
Literatura
  povinná literatura
 • Kol. autorů. Moderní čínština pro nesinology. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011.
  doporučená literatura
 • UHER, David, Xuemin LIU a Jakub VYKOUKAL. Učebnice čínské konverzace. Vydání první. Praha: Leda, 2007. 223 stran. ISBN 9788073351090. info
 • TŘÍSKOVÁ, Hana a Drahomír ILLÍK. Česko-čínská konverzace. Edited by Tchang Jün-ling Rusková. Praha: Academia, 1991. ISBN 8020003886. info
  neurčeno
 • Švarný, Oldřich a David Uher: Hovorová čínština. Úvod do studia hovorové čínštiny [Colloguial Chinese. An Introduction to the Chinese Language]. Olomouc: Univerzita Palackého 2001, 190 p. ISBN 80-244-0298-X.
Výukové metody
Kurz je veden formou jazykových cvičení a vychází z učebnice Moderní čínština pro nesinology, která vznikla na Univerzitě Palackého a je určena výhradně pro tento kurz. Důraz je kladen na rovnoměrné rozvíjení čtyř základních jazykových kompetencí: mluvení, čtení, psaní a poslech formou výkladu, cvičením a domácími úkoly.
Metody hodnocení
Úspěšné zakončení kurzu: celkového hodnocení Celkové hodnocení: docházka, domácí úlohy, závěrečný test 75%
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.