LJMgrB25 Arabský svět v době antiky a raného středověku I

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 10:50–12:25 zruseno C21
Předpoklady
Předmět nevyřaduje žádné prerekvizity, doporučujeme však, aby jeho zapsání předcházelo absolvování kurzu Dějiny starověku nebo Dějiny antického světa.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit nejstarší vývoj arabského světa a jeho ovlivnění státy starověkého Předního východu, helénizací, romanizací i christianizací. Bude mít znalost základních předislámských božstev Arabů. Bude moci samostatně uvažovat o složitých kořenech utváření arabské a později muslimské civilizace a srovnat je s utvářením evropské civilizace křesťanské. Pozná velmi blízké vazby arabského světa na jiné starověké civilizace a nebude jej chápat izolovaně od ostatného starověkého vývoje. Bude schopen vyložit, jaké myšlenkové proudy formovaly ranný islám a jaké byly jeho základní etické a sociální hodnoty.
Osnova
 • 1) Příroda arabského poloostrova. Prameny k dějinám Arabů.
 • 2) Nejstarší království na jihu Arábie (zejména Sába a Ma in), vláda, společnost a hospodářství těchto království.
 • 3)Arabské kmeny ve světle asyrských i egyptských pramenů a Bible.
 • 4)Nejstarší známý pantheon arabských božstev.
 • 5) Arabové ve zprávách antických autorů (od historika Hérodota).
 • 6) Nabatejsklý stát, jeho helénizace a romanizace.
 • 7) Romanizace a christianizace Arabů ve východořímských provinciích.
 • 8) Arabové jako římští foederati, jejich místa ve fungování římského státu a armády.
 • 9) Ghassánovci a Lachmovci.
 • 10) Arabové ve válkách mezi Byzancí a Persií.
 • 11) Nejstarší arabská poezie, kmenová morálka a život v Hidžázu před vznikem islámu.
 • 12) Muhammmad, jeho život a činnost. Založení muslimské ummy.
 • 13) Vztahy k židům, křesťanům a "pohanům".
 • 14) Vlivy judaismu a křesťanství na islám.
Literatura
 • Christentum und Weltreligionen - Islam (Orig.) : Křesťanství a islám : na cestě k dialogu. info
 • Judaismus, křesťanství, islám : slovník (Variant.) : Slovník : judaismus, křesťanství, islám. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ a Aleš HOMOLA. Stěhování národů a východ Evropy. I. Praha: Vyšehrad, 2006. 525 s. Hitorica. ISBN 80-7021-787-1. info
 • BEČKA, Jiří a Miloš MENDEL. Islám a české země. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1998. 231 s. ISBN 80-7220-034-8. info
 • DENNY, Frederick M. Islám a muslimská obec. V čes. jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 1998. 194 s. ISBN 80-85190-69-9. info
 • KÜNG, Hans a Josef van ESS. Křesťanství a islám : na cestě k dialogu. Translated by Jiří Hoblík - Luboš Kropáček. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1998. 191 s. ISBN 8070212624. info
 • VONDRA, Alexandr. Islám a jeho svět. Edited by Oldřich Neužil - Alena Mizerová. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1995. 119 s. ISBN 80-7028-075-1. info
 • OLIVERIUS, Jaroslav. Svět klasické arabské literatury. Edited by Dagmar Procházková. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1995. 386 s. ISBN 8071081094. info
 • GELLNER, Ernest André. Der Islam als Gesellschaftsordnung. Translated by Susanne Enderwitz - Ulrich Enderwitz. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1992. 207 s. ISBN 3-423-04588-4. info
 • ANTES, Peter. Der Islam :Religion - Ethik - Politik. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1991. x, 152 s. ISBN 3-17-011737-8. info
 • PAULINY, Ján. Objevení Arábie :[první kroky do východní Afriky]. 1. české vyd. Praha: Panorama, 1990. 228 s., [1. ISBN 80-7038-129-9. info
 • BRETT, Michael. Mauri : islam na Západe. Bratislava: Tatran, 1989. 128 s. : i. ISBN 80-222-0028-X. info
 • TAUER, Felix. Svět Islámu : jeho dějiny a kultura : nástin politického, sociálního, hospodářského a kulturního vývoje zemí, do nichž proniklo učení arabského proroka, od jeho vystoupení do konce První světové války. Praha: Vyšehrad, 1984. info
 • MAS'ÚDÍ, Abu L-Hasan 'Alí ibn Al-. Rýžoviště zlata a doly drahokamů [22208]. Praha: Odeon, 1983. info
 • PETRÁČEK, Karel. Básníci pouště : arabská poetika devíti století [16814]. Praha: Československý spisovatel, 1977. info
 • Tisíc a jedna noc. Díl 5 : Alf lajla wa lajla (Unif.). Translated by Felix Tauer, Edited by Felix Tauer. Vyd. v Odeonu 1. Praha: Odeon, 1975. 611 s. info
 • CHALDÚN, Abdarrahmán Ibn. Čas království a říší : Mukaddima : úvod do historie : al-Mukaddina (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1972. 529 s. info
 • PETRÁČEK, Karel. Islám a obraty času. Praha: Svoboda, 1969. info
 • Der Islam. Edited by Claude Cahen. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1968. 375 s. ISBN 3-436-01207-6. info
 • BELJAJEV, Jevgenij Aleksandrovič. Araby, islam i arabskij chalifat v ranneje srednevekov'je. 2. izdanije. Moskva: Nauka, 1966. 279 s. info
Výukové metody
Dvě hodiny přednášek týdně, diskuse
Metody hodnocení
Písemný test zaměřený na prověřený znalostí probraných během semestru.
Informace učitele
Kromě uvedených děl doporučuji prostudovat i skripta Ney Novákové: Předislámští Arabové. Praha 1969 a Rudolfa Veselého: Dějiny arabských zemí. Praha 1972 a Uvod do studia dějin zemí Předního Východu I. Praha 1988.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, podzim 2008, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 05:44, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému