EN

FF:VIKMB38 Informační gramotnost - Informace o předmětu

VIKMB38 Informační gramotnost

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Gabriela Šimková (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Šašinková
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:10–15:45 C12
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
* Vysvětlit východiska a koncept informační gramotnosti a vymezit je vůči ostatním gramotnostem;
* Získat v tématu informační gramotnosti povědomí o pedagogických paradigmatech, v jejichž rámci je informační gramotnost reflektována jako edukační téma;
* Interpretovat vybrané modely a standardy informační gramotnosti se zaměřením na různá prostředí a stupně vzdělávání a klíčové cílové skupiny;
* Orientovat se v mezinárodním kontextu této oblasti;
* Vědět, jakým způsobem se v informační gramotnosti využívají technologie a jak tuto oblast ovlivňují;
* Seznámit se s výzkumnými tématy v této oblasti a orientovat se v nich
* Mít relevantní přehled o výzkumných institucích zabývajících se informační gramotností v širším pedagogickém diskursu;
* Využít kompetencí získaných v průběhu výuky a implementovat je jednak do dílčích úkolů v rámci předmětu, jednak do vlastního komplexního návrhu edukační jednotky na téma informační gramotnost.
Osnova
  • 1.(22. 9.) Úvodní hodina - organizace výuky, představení vyučujících i tématu předmětu, motivace studentů, zadání komplexního úkolu 2. (29. 9.) Vývoj, instituce, osobnosti, výzkumné oblasti; související koncepty (podrobněji media literacy, digital literacy a Fluency with IT, na úrovni přehledu o souvislostech transversal competencies, data literacy, civic literacy, transliteracy, metaliteracy, e-literacy, computer literacy, scientific literacy, visual literacy, digital empowerment...), MIL jako nový přístup k IG 3. (6. 10.) Modely, standardy, indikátory od pre-K12 po zaměstnání - přehled se zaměřením na Big6, 7 pilířů IG, Information Literacy Competency Standards for Higher Education, Information literacy landscapes 4. (13. 10.) IG a vliv technologií: nové technologie a změny v IG, informační chování (vč. generační, kulturních a dalších odlišností), kontextově zaměřená IG (zdravotnictví, právo, občanství…) 5. (20. 10.) Pedagogické aspekty edukace informační gramotnosti (paradigmata, jejich provazba s jednotlivými oblastmi gramotností, které budou v předchozím bloku předmětu akcentovány, se zaměřením na kompetence, edukační cíle, metody a nástroje)) 6. (27. 10.) Povinné setkání s diskuzí nad úkolem I. bloku, tj. nad přečtenými články, současnými trendy v IG 7. (3. 11.) Vzdělávací strategie reflektující informační gramotnost ve společnosti 21. století (evropský kontext, strategie tvořené v ČR - Strategie 2020, rámcové vzdělávací programy, Strategie celoživotního vzdělávání, Strategie digitálního vzdělávání, Strategie digitální gramotnosti …), zaměření na stěžejní gramotnosti v kontextu oboru ISK 8. (10. 11.) Modely informační gramotnosti a možnosti jejich edukace, kritická práce s Modelem informační gramotnosti dle KISK jako východisko k analytickému přístupu k modelům informační gramotnosti 9. (samostudium, příp. 18. 11.) Standardy informační gramotnosti v komplementaci se vzdělávacími stupni a jejich cílovými skupinami (SCONUL, ALA, ACR, CILIP), komparace se zahraničím a kritická analýza stavu v českém prostředí, standardy IG pro 21. století 10. (24. 11.) Úvod od pedagogického výzkumu I (kvantitativní výzkumné techniky se zaměřením na specifika výuky informační gramotnosti) 11. (1. 12.) Úvod od pedagogického výzkumu II (kvalitativní výzkumné techniky se zaměřením na specifika výuky informační gramotnosti) 12. (8. 12.) Výzkum IL v mezinárodním kontextu - představení výzkumných organizací a jejich práce - CILR (Centre for Information Literacy Research), LIRG (Library and Information Research Group), RIN (Research Information Network), PIL (Project Information Literacy) 13. (15. 12.) Případové studie - představení kvalitních výzkumů
Literatura
    doporučená literatura
  • BLANCHETT, Helen, Chris POWIS a Jo WEBB. A guide to teaching information literacy : 101 practical tips. 1st pub. London: Facet, 2012. ix, 262. ISBN 9781856046596. info
  • Information literacy at the crossroad of education and information policies in Europe. Roma: A Cura Di C. Basili, 2008. ISBN 9788880800965. info
  • EISENBERG, Michael B. a Robert E. BERKOWITZ. The Big6 workshop handbook : implementation and impact. 4th ed. Santa Barbara, Calif.: Linworth, 2011. xviii, 308. ISBN 9781586834227. info
  • GANLEY, B., Gilbert, A. and Rosario, D. 2013. Faculty and student perceptions and behaviours related to information literacy: a pilot study using triangulation. Journal of Information Literacy, 7(2), pp. 80-96. http://dx.doi.org/10.11645/7.2.1793
  • ELROD, Rachael E.; Wallace, Elise D.; and Sirigos, Cecelia B. Teaching Information Literacy: A Review of 100 Syllabi. The Southeastern Librarian: (2012), Vol. 60: Iss. 3, Article 4. Dostupné z: http://digitalcommons.kennesaw.edu/seln/vol60/iss3/4
Výukové metody
Výuka bude probíhat pravidelně každý týden, zahrnuje tedy 13 samostatných edukačních celků. Každá edukační jednotka bude zahrnovat teoretickou i praktickou část, vždy s ohledem na potřeby tématu i studentů. Ve výuce budou použity prvky interaktivní výuky.
Metody hodnocení
Průběžné ověřování znalostí - kritická práce s textem, autoevaluační prvky, vypracování 3 dílčích úkolů uzavírajících jednotlivé tematické bloky - povinná účast při uzavírání bloku, zpracování a prezentace závěrečného komplexního úkolu.
Další komentáře
Studijní materiály
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.