VIKMB57 Pedagogická psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2015
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Šašinková
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
zájem o téma
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kurzu student: získá základní přehled o problematice pedagogické psychologie v kontextu studia pedagogiky. První oblastí učebních cílů je psychologie osobnosti a vývojová psychologie, dále získá povědomí o psychologii učení. Druhou oblastí cílů kurzu je pedagogická psychologie, tedy styl učení, motivace, komunikace učitele s žákem apod. Speciálním oblastí jsou dále témata, která souvisí s psychologií a psychologickou patologií v kyberprostoru.
Osnova
  • 1. Obecná psychologie, metody, výzkumy, témata 2. Psychologie osobnosti – motivace, dědičnost, struktura a složky osobnosti, dynamika osobnosti, self 3. Vývojová psychologie a kognitivní činitelé – vývoj inteligence, vývoj řeči, tvořivost, schopnost učení 4. Vybraná témata z pedagogické psychologie 5. Sociální interakce ve škole, klima třídy, sociální percepce a řízení třídy 6. Osobnost pedagoga, autoevaluace pedagoga 7. Profesní dovednosti pedagoga, zátěže učitelské profese, syndrom vyhoření 8. Interakce pedagog – žák, pedagog – rodič, rodič – žák 9. Řešení konfliktů ve třídě, předcházení patogenním jevům 10.Psychologie v kyberprostředí, psychologie na sociálních sítích 11. Počítačové hry a počítačové závislosti 12. Základní pedagogické diagnostické metody, metody pedagogicko-psychologického výzkumu, školní psycholog, pedagogicko-psychologická poradna 13. Nejčastější pedagogicko-psychologické problémy a metody jejich řešení
Literatura
    doporučená literatura
  • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Vyd. 4. Praha: Portál, 2014. 383 s. ISBN 9788026207412. info
  • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
Výukové metody
přednáška s problémovým výkladem skupinový projekt prezentace diskuse kritické čtení odborné literatury
Metody hodnocení
závěrečný skupinový projekt ústní zkouška 2 písemné testy
Navazující předměty
Informace učitele
Předmět je určen pro studenty prezenčního i kombinovaného studia. Pro studenty kombinovaného studia jsou alternativní formou zadávány úkoly, výuka je přizpůsobena tak, že probíhá ve dvou blocích speciálně pro kombinované studenty (v sobotu).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016.