HUMB004 Software Design Basics for Researchers (in Humanities) I

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (lecturer)
Bc. Vladimír Kopšo (lecturer)
Supervisor
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D.
Supplier department: HUME lab - Experimental Humanities Laboratory - Specialized Units - Faculty of Arts
Timetable
Mon 9:10–10:45 G13
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 12 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/12, only registered: 0/12
Fields of study the course is directly associated with
there are 19 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je seznámit vědce z humanitních oborů se základními principy vývoje a návrhu softwaru. Po absolvování tohoto kurzu by účastníci měli být schopni navrhnout softwarové řešení pro podporu svého výzkumu, komunikovat jako vedoucí projektu s programátory a sami být na jednoduché úrovni schopni do něho přispívat.
Syllabus (in Czech)
 • 1x týdně 2 vyučovací hodiny + domácí úlohy; celkem 10 setkání v průběhu semestru

  Předběžný obsah setkání:

  1. Úvodní přednáška: Základní pojmy, struktura softwarového týmu, základní metodiky vývoje softwaru
  2. Úvod do algoritmizace, dekompozice a definice požadavku
  3. Úvod do programování, přehled programovacích jazyků, základy Pythonu
  4. Úvod do objektového programování
  5. Komunita vývojářů, kde hledat pomoc, programátorské weby
  6. Prezentace projektů jednotlivých účastníků kurzu/analýza a dekompozice problému
  7. Prezentace projektů jednotlivých účastníků kurzu/analýza a dekompozice problému
  8. Standardní knihovna Pythonu
  9. Knihovny pro data science
  10. Kolokvium, ukončení kurzu, diskuse
Assessment methods (in Czech)
Kolokvium, prezentace a diskuse programátorského zadání
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Zápis je podmíněn souhlasem vyučujícího.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/HUMB004

Go to top | Current date and time: 14. 11. 2018 17:03, Week 46 (even)

Contact: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, Office for Studies, access rights administrators, is-technicians, e-technicians, IT support | Use of cookies | learn more about Information System