EN

FF:KSCB010 Cvičení z čínské gramatiky I - Informace o předmětu

KSCB010 Cvičení z čínské gramatiky I

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Plucar, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Vávrová Mašková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 15:50–17:25 G22
Předpoklady
KSCA005 Gramatika čínštiny II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo Kulturní studia Číny je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je prohloubit aktivní i pasivní znalosti čínské gramatiky získané v kurzech Gramatika čínštiny I-II.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
samostatně překládat obtížné konstrukce v moderní čínštině
samostatně tvořit obtížné konstrukce v moderní čínštině
Osnova
  • Kurz sleduje používanou učebnici: Yip Po-Ching and Don Rimmington, Intermediate Chinese: A Grammar and Workbook, London and New York: Routledge, 1998. Následuje pořadí lekcí v této učebnici - lekce 1-12.
Literatura
    povinná literatura
  • Yip Po-Ching and Don Rimmington, Intermediate Chinese: A Grammar and Workbook, London and New York: Routledge, 1998.
    neurčeno
  • Švarný O. a kol., Hovorová čínština v příkladech. Sv. I-IV. Olomouc: Vydavatelství UP 1998.
  • Švarný O., Uher D., Úvod do studia hovorové čínštiny. Olomouc: Vydavatelství UP 1997.
  • DEFRANCIS, John. The Chinese language : fact and fantasy. Pbk. ed. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1986. x, 330. ISBN 0824808665. info
Výukové metody
cvičení, testy, domácí úkoly
Metody hodnocení
1) docházka - povolena 1 neomluvená absence za semestr
2) písemný test skládající se z ca 20 otázek a úkolů; požadovaná úspěšnost 70 %
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.