ETBB101 Evropská etnologie jako badatelský diskurz

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Lozoviuk, Ph.D. (přednášející), doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 26. 10. 12:30–17:25 J31, Čt 16. 11. 12:30–17:25 J31, Čt 14. 12. 12:30–17:25 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student bude prostřednictvím kurzu obeznámen s historickým vývojem evropské etnologie, která zde bude pojímána jako specificky středoevropský příspěvek ke studiu kulturně podmíněného jednání v komplexních industriálních společnostech. Z pozice představovaného badatelského diskurzu si studenti zároveň prohloubí znalosti z teoretického a metodologického instrumentária oboru. V rovině konkrétních příkladů bude naznačena přínosnost konceptu evropské etnologie pro studium českého resp. středoevropského prostředí.
Osnova
  • Unipolární a polipolární pojetí etnologie/antropologie Evropská srovnávací etnologie z hlediska historického vývoje Metody a epistemologické pozadí evropské etnologie Etnologie moderních masových společností Výzkum urbánního prostředí z evropské srovnávací perspektivy Interetnické vztahy a jejich studium evropskou etnologií Studium interkulturní komunikace z pozice evropské etnologie Pohraničí jako předmět etnologického studia
Literatura
  • JEŘÁBEK, Richard. Biografický slovník evropské etnologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 206 s. Etnologické materiály 2. ISBN 978-80-210-6624-3. info
  • BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. Praha: Mladá fronta, 2007. 284 s. ISBN 978-80-204-1711-4. info
  • KASCHUBA, Wolfgang. Einführung in die europäische Ethnologie. 3. Aufl. München: C.H. Beck, 2006. 284 s. ISBN 3406504620. info
  • LOZOVIUK, Petr. Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. 189 s. ISBN 8071947520. info
Výukové metody
Přednášky, prezentace seminárních prací, diskuze nad probíranými problémovými okruhy
Metody hodnocení
Na závěr předmětu student odevzdá písemnou práci.
Informace učitele
Erixon S.: 1967, European Ethnology in our Time, In: Ethnologie Europaea č.1, s. 3-11. Kaschuba, W.: 1999, Einführung in die Europäische Ethnologie, München. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska [Jeřábek Richard, Brouček Stanislav, Tyllner Lubomír (eds.)], 3 díly, Praha 2007. Lozoviuk P.: 2005, Evropská etnologie ve středoevropské perspektivě, Pardubice. Lozoviuk P.: 2016 „Etnologie je filozofií budoucnosti.“ R.F. Kaindl a pozapomenuté počátky evropské etnologie, In: Český lid 103, č. 2, s. 437-450. Nový I., Schroll-Machl S.: 2015, Interkulturní komunikace: Češi a Němci, Praha.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.