FAV311 Film Commission

Faculty of Arts
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/0/4. 6 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.
Department of Film Studies and Audiovisual Culture – Faculty of Arts
Supplier department: Department of Film Studies and Audiovisual Culture – Faculty of Arts
Timetable
Tue 15:50–17:25 U33
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Jde o projektový kurz zaměřený na:
a) vývoj projektu regionální filmové kanceláře s fondem v Brně,
b) výzkum audiovizuálního sektoru v Brně.
Výzkum (mapování) AV sektoru se děje právě na podporu vzniku regionální filmové kanceláře s fondem.
Cílem kurzu je porozumět problematice místního filmového průmyslu a způsobu jeho podpory a financování a na základě analýzy navrhovat řešení.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Přednášky k problematice filmových institucí a k metodologii mapování kulturních a kreativních průmyslů.
  • 2. Výzkum lokální filmové / audiovizuální infrastruktury.
  • 3. Vývoj projektu regionální filmové kanceláře a regionálního filmového fondu.
  • Náplní kurzu bude sběr a analýza dat, prezentace a týmová práce s cílem zpracovat studii zahrnující zmapování AV sektoru v Brně a navrhnout řešení regionální Filmové kanceláře s fondem.
Teaching methods
Lectures, presentations by professionals in the sectors, class discussion, group projects, research.
Assessment methods
group project
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Spring 2017.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2017/FAV311