EN

FF:HIA272 Rusko přelomu 19. a 20. stol. - Informace o předmětu

HIA272 Radikalismus a reformismus. Rusko přelomu 19. a 20. století

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:10–15:45 B2.21
Předpoklady
! HIA248 Od G. Rasputina k J. Stalinovi
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování kursu bude student schopen porozumět vývoji ruského státu a ruské společnosti přelomu 19. století a 20. století. Jde zejména o poznání procesu formování, vývoje a projevů ruského radikálně sociálního myšlení, jehož kořeny tkvěly v 19. století a k jehož vyvrcholení došlo v prvních desítiletích 20. století. Důraz je položen na utváření a projevy ruského marxismu, leninismu a stalinismu. Ve středu pozornosti proto stojí kořeny, průběh a dopady ruských revolucí, zejména revoluce 1905-1907 a revoluce roku 1917. Výsledkem kurzu je rovněž pochopení dopadu politických změn na vývoj ruské společnosti a na proměny její každodennosti.
Osnova
 • 1) Historiografické směry a proudy o ruských revolucích
 • 2) Formování ruské opozice – od raznočinců k radikálním demokratům
 • 3) Ruský anarchismus, nihilismus a narodnictví, raný marxismus
 • 4) Ruský liberalismus a jeho srovnání se západoevropským
 • 5) Konzervatizmus vlády cara Alexandra III. a Mikuláše II.
 • 6) Revoluce 1905-7
 • 7) Sergej Witte a Petr Stolypin – východisko z krize?
 • 8) Rusko za války a ve válce
 • 9) Ruská revoluce v únoru 1917
 • 10) Ruská revoluce v říjnu 1917
 • 11) Formování sovětského státu a společnosti
Literatura
  doporučená literatura
 • Dějiny Ruska 20. století. Edited by Andrej Borisovič Zubov. Vydání první. Praha: Argo, 2014. 949 stran. ISBN 9788025709214. info
  neurčeno
 • BAKUNIN, Michail, Bůh a stát. Knutogermánská říše a sociální revoluce II. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2014. 190 s. ISBN 978-80-87054-39-0.
 • LENIN. Revoluce 1917. Translated J. Píč, A. Němec, B. Hůla, Vyd. 1. Praha: Komunistické knihkupectví a nakladatelství, 1924. 389 s. bez ISBN.
 • SLAVÍK, Jan. Ruská revoluce březnová ve vzpomínkách účastníků. Vyd. 1. Praha: Melantrich,1930. 387 s. bez ISBN.
 • FROŁOW, Sylwia. Dzeržinskij : láska a revoluce. Translated by Lucie Zakopalová - Michala Benešová. První vydání. [Bratislava]: Premedia, 2015. 356 stran. ISBN 9788081592584. info
 • TROCKIJ, Lev. Můj život. Edited by Iva Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 588 s. ISBN 9788020018670. info
 • Život za cara? : krajní pravice v předrevolučním Rusku. Edited by Zbyněk Vydra. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010. 552 s. ISBN 9788087378083. info
 • HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Interpretace ruské revoluce 1917. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 182 s. Dějiny a kultura, sv. 16. ISBN 978-80-7325-150-5. info
 • JAKOVLEV, Aleksandr Nikolajevič. Rusko plné křížů : od vpádu do pádu bolševismu. Translated by Jana Červenková - Milan Jungmann. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2008. 226 s. ISBN 9788072392117. info
 • MALIA, Martin E. Sovětská tragédie : dějiny socialismu v Rusku v letech 1917-1991. Translated by Pavel Vereš. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 566 s. ISBN 8072035665. info
 • SEBAG MONTEFIORE, Simon. Stalin : na dvoře rudého cara. Translated by Pavel Vereš. Vyd. 1. Praha: BETA, 2004. 757 s. ISBN 8073061600. info
 • BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Ruská idea :základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2003. 247 s. ISBN 80-7298-069-6. info
 • SERVICE, Robert. Lenin : životopis. Translated by Pavel Vereš. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 496 s. ISBN 8072034154. info
 • SOLONEVIČ, Ivan Lukjanovič. Koncentrační tábor: Rusko. Translated by Kateřina Jánská. 2. vyd., (v tomto překladu. V Praze: Bystrov a synové, 2000. 357 s. ISBN 80-85980-20-7. info
 • PIPES, Richard. Dějiny ruské revoluce. Translated by Hana Gopaulová. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 396 s. ISBN 8072030817. info
 • Ruské a sovětské dějiny v české poválečné historiografii : sborník studií. Edited by Václav Veber. Praha: Společnost pro výzkum střední a východní Evropy v České republice, 1996. 94 s. ISBN 8071841900. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 3. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Lidové noviny, 1995. 558 s. ISBN 80-7106-183-2. info
 • TROCKIJ, Lev Davidovič. Zrazená revoluce. Edited by Jaroslav Šabata - Petr Uhl. 2. vyd. Brno: Doplněk, 1995. 263 s. ISBN 80-85765-30-6. info
Výukové metody
přednáška 1,5 hodiny týdně
Metody hodnocení
Předpokladem úspěšného ukončení kursu je odevzdání písemné práce a úspěšné absolvování závěrečného pohovoru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.