IM142 Audiocultures Methodologies: theory and practice

Faculty of Arts
Autumn 2017
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Filip Johánek (lecturer)
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
each odd Tuesday 10:50–14:05 N21
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/50, only registered: 0/50, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Studenti se seznámí s různými teoretickými přístupy k audiokultuře.
Mimo teoretické reflexe zvukového světa se budou zabývat praktickými výstupy audiokultury a konkrétními možnostmi zvukový svět zaznamenávat a modifikovat formou realizací.
Na závěr kurzu budou studenti schopni identifikovat základní stavební kameny audiokultury prizmatem probíraných autorských koncepcí a prakticky ji zaznamenávat nebo do ní jako tvůrci vstupovat.
Syllabus (in Czech)
 • 1. audiokultura, soundscape a sound studies
 • 2. mediální ekologie, umění mediální ekologie a akustická ekologie
 • 3. field recordings/fonografie/terénní nahrávky a hledisko autorství
 • 4. oral history
 • 5. aural history
 • 6. možnosti prezentace zvukového světa, radioart
 • 7. sound art
Literature
  recommended literature
 • STERNE, Jonathan. The Sound Studies Reader, Routledge, 2010. ISBN-13: 978-0415771313
 • The Sonic Witness: On the Political Potential of Field Recordings in Acoustic Art. Fiebig, G.. Leonardo Music Journal : LMJ : journal of the International Society for the Arts, Sciences and Technology Volume: 25 (2015) ISSN: 0961-1215 Online ISSN: 1531-4
 • Urban Soundscapes as Narrative: Intentions and Interpretations of Field Recordings. DOI: 10.1080/19376529.2015.1083362 Matthew Ronnie Seaward, p. 299-303
 • VANĚK, Miroslav and Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku : teorie a praxe orální historie. 2., přepracované a doplně. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 326 stran. ISBN 9788087398623. info
 • MOTAL, Jan and Andrea HANÁČKOVÁ. Aktuální stav radio studies (Radio studies in Czech Republic). In Radio a TV studies v Čechách a na Slovensku: Flow Conference 01, Filozofická fakulta UP, Olomouc. 2014. info
 • Zvukem do hlavy : sondy do současné audiokultury. Edited by Michal Rataj. 1. vyd. Praha: Český rozhlas, 2012. 175 s. ISBN 9788073312299. info
 • ŘIHÁČEK, Tomáš. Zvukové prostředí města a jeho vliv na prožívání (Urban sonic environment and its influence on experiencing). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 240 pp. EDIS, svazek 3. ISBN 978-80-210-4809-6. info
 • HANÁČKOVÁ, Andrea. Český rozhlasový dokument a feature v letech 1990 - 2005: Poetika žánrů. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2008. info
 • VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Muzikus, 2008. 297 s. ISBN 9788086253466. info
 • RATAJ, Michal. Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu : problematika vymezování tvůrčích pozic v prostředí akustických umění z pohledu domácí scény radioartu. 1. vydání. V Praze: Kant - Karel Kerlický pro AMU, 2007. 160 stran. ISBN 9788086970318. info
 • LICHT, Alan. Sound art : beyond music, between categories. Edited by Jim O´Rourke. 1st pub. New York: Rizzoli, 2007. 303 s. ISBN 9780847829699. info
 • STERNE, Jonathan. The audible past : cultural origins of sound reproduction. Durham: Duke University Press, 2003. xvi, 450. ISBN 9780822330134. info
 • THOMPSON, Emily Ann. The soundscape of modernity : architectural acoustics and the culture of listening in America, 1900-1933. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2002. ix, 500. ISBN 0262201380. info
 • GUATTARI, Félix. The three ecologies. 1st pub. London: Athlone press, 2000. xv, 174 s. ISBN 0-485-00408-9. info
 • SCHAFER, R. Murray. The soundscape : our sonic environment and the tuning of the world. Rochester: Destiny Books, 1994. xii, 301. ISBN 0892814551. info
Teaching methods (in Czech)
Ke každému okruhu je plánována dvouhodinová přednáška a dvouhodinové cvičení.
Assessment methods (in Czech)
Závěrečný písemný test složený z otevřených a uzavřených otázek prověřující orientaci v základních pojmech, metodách zkoumání a důležitých autorkách a autorech.
POZOR, nově: povinná je 50 % účast na přednáškách a velmi doporučený aktivní přístup k realizacím v terénu a na praktických výstupech (viz níže #2).
Povinné je odvysílání jednoho pořadu (ve spolupráci s kolegy a vyučujícím) na studentském Radiu R při FSS MU na jedno z probíraných dílčích témat a tvorba kratšího textu na veřejný blog předmětu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2017/IM142