LMKA03 Modern and postmodern novel

Faculty of Arts
Autumn 2017
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Thu 10:50–12:25 U25
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 45 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/45, only registered: 0/45, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/45
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of this course is to introduce the key points in the history of world novel from the end of the 19th century to present. In the first session students will be introduced to basic aspects of thinking about novel and transformations of its form (the destruction of traditional epics) in the 20th century with regard to issues of concepts modernism and postmodernism. In following sessions the type of selected novel, its structure (narrative strategies, poetics of characters, time etc.) and broader issues (authority and ethics of novel) will be analysed. Lecturer will introduce literary-historical text in every session, which will clarify a place of the particular work of the author.
At the end of the course students should be able to:
identificate selected issues of theory of novel and narratology,
use introduced methodology when interpreting Czech, German, British, French and American novels,
deliminate of development of novel form in the 20th century (shift from modernism to postmodernism),
broaden horizonts about works of world literature,
Syllabus
 • 5. 10. Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. - Don DeLillo: Bílý šum
 • 12. 10. Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. - J. M. Coetzee: Deník špatného roku
 • 19. 10. prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.– Rudolf Sloboda: Rozum
 • 26. 10. doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. – Roman Ludva: Smrt a křeslo
 • 2. 11. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. - Max Frisch: Člověk se objevuje v holocénu
 • 9. 11. Mgr. Nina Bosnićová, Ph.D. – Richard Wright: Černý chlapec: zápis dětství a mládí
 • 16. 11. –
 • 23. 11. Mgr. Michal Fránek, Ph.D. – Egon Hostovský
 • 30. 11 prof. PhDr. Jiří Trávníček, MA - Vasil Bykav: Lom
 • 7. 12. Ing. Pavel Janáček, Ph.D.
Literature
  recommended literature
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • HILSKÝ, Martin. Modernisté :Eliot, Joyce, Woolfová, Lawrence. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 269 s. ISBN 80-85639-40-8. info
 • HILSKÝ, Martin. Současný britský román. [Jinočany]: H & H, 1992. 191 s. ISBN 80-85467-00-3. info
  not specified
 • CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs : narativní struktura v literatuře a filmu. Translated by Milan Orálek. Vyd. 1. Brno: Host, 2008. 328 s. ISBN 9788072942602. info
 • KUNDERA, Milan. Kastrující stín svatého Garty. Vyd. tohoto souboru 1. V Brně: Atlantis, 2006. 70 s. ISBN 8071082740. info
 • KUNDERA, Milan. Nechovejte se tu jako doma, příteli. Vyd. tohoto souboru 1. V Brně: Atlantis, 2006. 78 s. ISBN 8071082791. info
 • KUNDERA, Milan. Zneuznávané dědictví Cervatesovo. Vyd. tohoto souboru 1. Brno: Atlantis, 2005. 45 s. ISBN 8071082589. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Od avantgardy k druhé moderně : (cestami filozofie a literatury). Vyd. 1. Praha: Torst, 2004. 424 s. ISBN 8072152149. info
 • TRÁVNÍČEK, Jiří. Příběh je mrtev? :schizmata a dilemata moderní prózy. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 300 s. ISBN 80-7294-079-1. info
 • RICOEUR, Paul. Čas a vyprávění. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2002. 245 s. ISBN 80-7298-051-3. info
 • SCHOLES, Robert E. and Robert KELLOGG. Povaha vyprávění. Brno: Host, 2002. 328 s. ISBN 80-7294-069-4. info
 • PECHAR, Jiří. Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha: Filosofia, 1999. 582 s. ISBN 80-7007-124-9. info
 • CHVATÍK, Květoslav. Svět románů Milana Kundery. [Brno]: Atlantis, 1994. ISBN 8071080802. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. Problémy poetiky románu : Epos i roman (Orig.) : O dvuch zadačach literaturovedenija (Orig.) : Problemy poetiky Dostojevskogo (Orig.) : Slovo v poezii i v proze (Orig.) : Tvorčestvo Fransua Rable i narodnaja kuľtura srednevekovja i renessansa (Orig.). Edited by Vincent Šabík, Translated by Marta Baránková. Vyd. 1. V Bratislave: Slovenský spisovateľ, 1973. 301 s. info
 • LUKÁCS, György. Metafyzika tragédie. Edited by Růžena Grebeníčková. Praha: Československý spisovatel, 1967. info
 • FORSTER, Edward Morgan. Aspects of the novel [Forster, 1962]. Harmondsworth: Penguin Books, 1962. 175 s. info
Teaching methods
The course is based on methods of presentation, analysis and synthesis of knowledge. It also uses collective work, in-class discussions and individual work of students.
Assessment methods
Oral examination in the form of a discussion over the work of selected authors.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Pro posluchače oboru LMK je předmět povinný - kredity A. Pro posluchače bohemistiky je povinně volitelný (kredity B), pro ostatní posluchače volitelný (kredity C).
Information on the extent and intensity of the course: 0.
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2017/LMKA03