LMKA04 Česká kultura a historie

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 0. 4 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:30–14:05 T205
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednáška prezentuje kulturně historický vývoj českých zemí, přičemž usiluje o zachycení podnětů významných pro formování moderní české kultury. Vymezí hlavní vývojové etapy, podá jejich charakteristiku historickou, ale zejména bude sledovat jejich ideovou podobu a rozvoj v jednotlivých sférách společenského života a umění, a to též v kontaktu s kulturou evropskou. Soustředí se především na vývoj literární, připomene významné směry, osobnosti a texty, pozornost však bude věnována i podnětům z oblasti výtvarného umění, architektury, hudby, knižního umění aj., spolupodílejícím se na tvorbě českého kulturního odkazu. Cílem celého cyklu je prezentovat přehledný obraz širšího českého kulturně historického zázemí jako zdroje moderní současnosti; přednáška by tak měla posloužit jako obecné východisko pro následující, specializované disciplíny studijního programu.
Po skončení kursu bude student schopen: - porozumět historickému vývoji českých zemí;
- zařadit jejich hlavní vývojové tendence do evropských souvislostí;
- pochopit dynamiku jejich kulturního vývoje;
- zařadit získané informace do kulturního a společenského kontextu;
- využít získané poznatky v navazujících disciplínách.
Osnova
 • - Zrod středověku, antická tradice;
 • - kultura a historie raného středověku v Čechách;
 • - kultura a historie vrcholného středověku, evropské kontexty;
 • - středověký rukopis;
 • - humanismus a renesance;
 • - kulturní odkaz české reformace;
 • - knihtisk a jeho význam;
 • - barokní společnost a kultura v Čechách;
 • - knižní kultura doby baroka;
 • - proměny společnosti moderní doby;
 • - společnost a kultura národního obrození;
 • - cesty k současnosti.
Literatura
 • ČORNEJ, Petr a Milena BARTLOVÁ. Velké dějiny zemí Koruny české. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2007. 839 s. ISBN 9788071858737. info
 • MAREK, Jaroslav. Česká moderní kultura. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 1998. 335 stran. ISBN 8020406743. info
 • KRSEK, Ivo. Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. Edited by Zdeněk Kudělka, Photo by Prokop Paul. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 739 s. ISBN 8020005404. info
 • ČORNEJ, Petr. Dějiny evropské civilizace. 1. vyd. Praha: Paseka, 1995. 372 s. ISBN 8071850128. info
 • MACURA, Vladimír. Znamení zrodu :české národní obrození jako kulturní typ. 2., rozšíř. vyd., v H&H 1. Jinočany: H & H, 1995. 264 s., [8. ISBN 80-85787-74-1. info
 • Čechy a Evropa v kultuře 19. století. Edited by Petr Čornej - Roman Prahl. Praha: Národní galerie v Praze, 1993. 172 s. ISBN 8010350504. info
 • HLOBIL, Ivo a Eduard PETRŮ. Humanismus a raná renesance na Moravě. Photo by Prokop Paul. Vyd. 1. Praha: Academia, 1992. 274 s. ISBN 8020003851. info
 • SPUNAR, Pavel. Kultura českého středověku. Photo by Antonín Bláha. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1987. 557 s. : i. info
 • PREISS, Pavel. Panoráma manýrismu : kapitoly o umění a kultuře 16. století. Praha: Odeon, 1974. info
 • NEUMANN, Jaromír. Český barok. Praha: Odeon, 1969. info
 • LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1968. info
 • KALISTA, Zdeněk. České baroko : studie, texty, poznámky. V Praze: Evropský literární klub, 1941. info
 • KALISTA, Zdeněk. Doba Karla IV [Kalista, 1939]. Praha: Václav Petr, 1939. info
Výukové metody
Přednáška využívá zejména metodu výkladu, analýzy, aplikace teoretických poznatků při instruktivních interpretacích.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústním nebo písemným prověřením studujícího.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Kurz je zakončen zkouškou (platí pro studenty Literatury a mezikulturní komunikace) nebo písemným kolokviem (platí pro všechny ostatní studenty).
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2017, podzim 2018, podzim 2019.