PAN146 Profesní seniorita

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Zuzana Vařejková (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit účastníky s principy metody Profesní seniority včetně praktického nácviku.
Osnova
  • Co se účastníci naučí: • zmapovat a rozvíjet dovednosti pro řízení své kariéry • zmapovat své silné stránky a umět s nimi pracovat v oblasti profesního rozvoje • stanovit si osobní cíle pro svou budoucí profesní kariéru (i v souvislosti s celoživotním učením) • rozvíjet schopnost zvládat změny • určit způsoby, kterými uvést do rovnováhy svůj pracovní a soukromý život • jak předcházet syndromu vyhoření a zvládat nejen pracovní stres • podporovat vlastní duševní pohodu a rovnováhu • vytvořit si svůj vlastní akční plán rozvoje
Literatura
    doporučená literatura
  • Rabušicová, M., Brücknerová, K., Kamanová, L., Novotný, P., Pevná K., & Vařejková, Z. (2016). Mezigenerační učení: Teorie, výzkum, praxe. Brno: Masarykova univerzita.
  • Ilmarinen, J. (2008). Jako si predĺžit aktívny život. Starutie a kvalita pracovného života v Európskej únii. Bratislava: Príroda.
  • Jukka Vuori, Salla Toppinen-Tanner, and Pertti Mutanen. Effects of Resource-Building Group Intervention on Career Managementand Mental Health in Work Organizations: Randomized Controlled Field Trial. Journal of Applied Psychology,2011 American Psycholo
  • Katariina Salmela-Aro,Pertti Mutanen, Jukka Vuori. Promoting career preparedness and intrinsic work-goal motivation: RCT intervention. Journal of Vocational Behavior 80 (2012) 67–75
    neurčeno
  • Kirsi Ahola, Jukka Vuori, Salla Toppinen-Tanner, Pertti Mutanen, Teija Honkonen. Resource-enhancing group intervention againstdepression at workplace: who benefits? A randomised controlled study with a 7-month follow-up. Occup Environ Med 2012;69:870–8
Výukové metody
semináře, diskuse
Metody hodnocení
Závěrečná reflexe
Informace učitele
Kurz probíhá formou terénního blokového cvičení. Finanční spoluúčast studentů (skripta, osvědčení) bude činit 600,- Kč. Bližší informace studenti obdrží na začátku semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.