VIKMB38 Informační gramotnost

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Gabriela Šimková (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:30–14:05 U28
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
* Vysvětlit východiska a koncept informační gramotnosti a vymezit je vůči ostatním gramotnostem;
* Získat v tématu informační gramotnosti povědomí o pedagogických paradigmatech, v jejichž rámci je informační gramotnost reflektována jako edukační téma;
* Interpretovat vybrané modely a standardy informační gramotnosti se zaměřením na různá prostředí a stupně vzdělávání a klíčové cílové skupiny;
* Orientovat se v mezinárodním kontextu této oblasti;
* Vědět, jakým způsobem se v informační gramotnosti využívají technologie a jak tuto oblast ovlivňují;
* Seznámit se s výzkumnými tématy v této oblasti a orientovat se v nich
* Mít relevantní přehled o výzkumných institucích zabývajících se informační gramotností v širším pedagogickém diskursu;
* Využít kompetencí získaných v průběhu výuky a implementovat je jednak do dílčích úkolů v rámci předmětu, jednak do vlastního komplexního návrhu edukační jednotky na téma informační gramotnost.
Osnova
  • - Organizace a administrace výuky včetně zadání úkolů - Informační gramotnost v kontextu - vývoj, instituce, výzkumné oblasti, související koncepty (media literacy, digital literacy a Fluency with IT, data literacy, civic literacy, transliteracy, metaliteracy, e-literacy, computer literacy, scientific literacy, visual literacy, digital empowerment aj.), MIL jako nový přístup k IG - Modely, standardy, indikátory od pre-K12 po zaměstnání (Big6, 7 pilířů IG, Information Literacy Competency Standards for Higher Education, Information literacy landscapes) Informační gramotnost a vliv technologií, informační chování, kontextové zaměření IG (zdravotnictví, právo, občanství…) - Vzdělávací strategie reflektující informační gramotnost ve společnosti 21. století (evropský kontext, strategie tvořené v ČR - Strategie 2020, rámcové vzdělávací programy, Strategie celoživotního vzdělávání, Strategie digitálního vzdělávání, Strategie digitální gramotnosti …) - Informační gramotnost v kontextu teorie a praxe edukace - pedagogická paradigmata ve vazbě na jednotlivé koncepty IG, kompetence, edukační cíle, metody a nástroje didaktiky IG - Edukace informační gramotnosti ve vazbě na modely IG se zaměřením na různé cílové skupiny -Standardy informační gramotnosti v komplementaci se vzdělávacími stupni a jejich cílovými skupinami (SCONUL, ALA, ACR, CILIP), komparace se zahraničím a kritická analýza stavu v českém prostředí, standardy IG pro 21. století - Úvod od pedagogického výzkumu - kvantitativní a kvalitativní výzkumné techniky se zaměřením na specifika výuky informační gramotnosti - Výzkum IG v mezinárodním kontextu - představení výzkumných organizací a jejich práce - CILR (Centre for Information Literacy Research), LIRG (Library and Information Research Group), RIN (Research Information Network), PIL (Project Information Literacy) - Případové studie - představení kvalitních výzkumů IG
Literatura
    doporučená literatura
  • BLANCHETT, Helen, Chris POWIS a Jo WEBB. A guide to teaching information literacy : 101 practical tips. 1st pub. London: Facet, 2012. ix, 262. ISBN 9781856046596. info
  • Information literacy at the crossroad of education and information policies in Europe. Roma: A Cura Di C. Basili, 2008. ISBN 9788880800965. info
  • EISENBERG, Michael B. a Robert E. BERKOWITZ. The Big6 workshop handbook : implementation and impact. 4th ed. Santa Barbara, Calif.: Linworth, 2011. xviii, 308. ISBN 9781586834227. info
  • GANLEY, B., Gilbert, A. and Rosario, D. 2013. Faculty and student perceptions and behaviours related to information literacy: a pilot study using triangulation. Journal of Information Literacy, 7(2), pp. 80-96. http://dx.doi.org/10.11645/7.2.1793
  • ELROD, Rachael E.; Wallace, Elise D.; and Sirigos, Cecelia B. Teaching Information Literacy: A Review of 100 Syllabi. The Southeastern Librarian: (2012), Vol. 60: Iss. 3, Article 4. Dostupné z: http://digitalcommons.kennesaw.edu/seln/vol60/iss3/4
Výukové metody
Výuka bude probíhat pravidelně každý týden, zahrnuje tedy 13 samostatných edukačních celků. Každá edukační jednotka bude zahrnovat teoretickou i praktickou část, vždy s ohledem na potřeby tématu i studentů. Ve výuce budou použity prvky interaktivní výuky.
Metody hodnocení
Průběžné ověřování znalostí - kritická práce s textem, autoevaluační prvky, vypracování 3 dílčích úkolů uzavírajících jednotlivé tematické bloky - povinná účast při uzavírání bloku, zpracování a prezentace závěrečného komplexního úkolu.
Další komentáře
Studijní materiály
Náhradní bloková výuka pro studenty kombinované formy studia proběhne v sobotu 19. listopadu 2016 od 9:10 do 17:25 v seminární učebně KISKu na Žerotínově náměstí 6. Detaily k této blokové výuce zašlou vyučující mailem.
Informace k inovaci předmětu
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.