EN

FF:VIKMB65 Service design workshop - Informace o předmětu

VIKMB65 Service design workshop

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 25. 10. 9:10–15:45 U21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: - teoreticky a prakticky aplikovat poznatky z oblasti CX - využívat metodu customer journey mapping při procesu inovace/tvorby - služby nebo produktu - využívat nástroj Quadient® Customer Journey Mapping
Osnova
 • Workshop 1 - teorie CX - Customer experience - teorie designové metody cesta službou - příklady dobré praxe - ukázka whitebordingu CJM - metodologie sběru dat - tvorba persony Samostatná týmová práce - sběr dat a práce v terénu Workshop 2 - zpracování dat a modelování customer journey map - práce s nástrojem Quadient® Customer Journey Mapping
Literatura
  doporučená literatura
 • https://www.cxdlabs.com/insights
 • https://www.slideshare.net/alexbaar/customer-journey-mapping-an-assortment-of-case-studys-and-templates
 • https://fr.slideshare.net/DesigningCX/customer-experience-journey-mapping-workshop-09222014?qid=e5dc980d-53bd-4879-a368-d74a90fd0adb&v=&b=&from_search=2
 • https://fr.slideshare.net/jimtincher/slide-share-create-a-comprehensive-customer-experience-journey-map-33063932
 • https://fr.slideshare.net/joyce_hostyn/writing-great-experiences-customer-experience-journey-maps
 • https://fr.slideshare.net/DesigningCX/running-a-cx-des
 • https://fr.slideshare.net/DesigningCX/customer-experience-journey-mapping-workshop-09222014?qid=e5dc980d-53bd-4879-a368-d74a90fd0adb&v=&b=&from_search=2
 • https://fr.slideshare.net/golnarzamani5/design-thinking-powerpoint
 • https://fr.slideshare.net/MarcStickdorn1/service-design-thinking-27439915
Výukové metody
- workshop zakončený týmovým online projektem a jeho prezentací - teoretická příprava - praktické cvičení - samostatná práce
Metody hodnocení
- prezentace zmapované cesty službou vybrané služby a dílčích úkolů - návrhy zlepšení mapované služby, jejich prioritizace a odůvodnění - zpracování zpětné vazby nástroje Quadient® Customer Journey Mapping
Informace učitele
Vyučující - Petr Semrád - Jan Knoulich - Milan Šimůnek Rozvrh Výuka probíhá ve dnech: 23.–24.10. - workshop 1 1. den v čase 10.00–11.30, 13.00–14.30, 15.00–16.30 Dobrovolné setkání a diskuze s přednášejícími 2. den v čase 9.00–10.30, 10.45–12.15, 14.00–15.30 Samostatná práce - 3 týdny 6.–7.11 - workshop 2 1. den v čase 10.00–18.00 s průběžnými přestávkami Dobrovolné setkání a diskuze s přednášejícími 2. den v čase 9.00–16.00 s průběžnými přestávkami Změna časového rozvrhu vyhrazena, dle potřeb. Výuka bude probíhat v seminární místnosti 212 na KISKu Žerotínovo náměstí 6, 2. patro.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.