EN

FF:HIA112d Meziválečná Evropa - Informace o předmětu

HIA112d Meziválečná Evropa. Obecné dějiny 20. stol.

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 18:00–19:40 B2.24
Předpoklady
HIA109u Úvod do moderních dějin
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 37/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: popsat a charakterizovat proměnu evropských států a říší po Versailleském míru; definovat a interpretovat sociální, politické, hospodářské a kulturní tendence historického vývoje meziválečné Evopy; analyzovat sociální a politické ideologie; analyzovat mezníky a příčiny krize demokratických režimů a vzestup autoritativních/totalitárních hnutí; srovnat sociální strukturu a systém politické moci v Německu, Itálii a v Sovětském Rusku.
Osnova
 • Pařížský mír a nový poválečný řád; Evropská mezinárodní politika ve 20. letech 20. století; Vítězné evropské velmoci - Velká Británie a Francie; Sociální a ekonomický vývoj v Evropě a důsledky světové hospodářská krize; Myšlenkové podhoubí autoritářství a politické ideologie; Zrod fašismus - Itálie; Fašismus a totalitarismus - Hitlerovo Německo; Revoluce, komunismus a totalitarismus - Stalinův SSSR; Občasnká válka - Španělská občanská válka; Střední, středovýchodní a jihovýchodní Evropa - odvrat od parlamentní demokracie; Zánik versailleského ducha a cesta k nové válce.
Literatura
 • Hobsbawn, Eric, Věk extrémů. Krátké dvacáté století 1914-1991, Praha 1998, s. 30- 232.
 • Křen, Jan, Dvě století střední Evropy, Praha 2005.
 • GILBERT, Felix a David Clay LARGE. Konec evropské éry : dějiny Evropy 1890-1990. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003. 654 s. ISBN 8020408878. info
 • VINEN, Richard. Evropa dvacátého století. Translated by Monika Vosková - Vladimír Novák. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2007. 556 s. ISBN 9788070217351. info
 • Gilbert, Martin, Dějiny dvacátého století. Sv. 1., 1900-1933, Praha 2005.
 • Fergusson, Niall, Válka světa. Dějiny věku nenávisti. Praha 2008, s. 107-476.
 • Mac Millanová, Margaret, Mírotvorci. Pařížská konference 1919, Praha, 2004.
 • Möller, Horst, Europa zwischen den Weltkriegen, Oldenbourg 1998 (Oldenbourg Grundriss der Geschichte, Bd. 21
 • GILBERT, Felix a David Clay LARGE. The end of the European era : 1890 to the present. 4th ed. New York: W.W. Norton & Comp., 1991. xvi, 598. ISBN 0393960595. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse.
Metody hodnocení
Závěrečné kolokvium. Seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Ke zkoušce se posluchač může přihlásit po absolvování Úvodu do moderních dějin, a dvou ze tří kursů dějin 20. století + 1. výběr. kursu z dějin 20. stol.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/HIA112d