LMD16 Doktorský seminář III

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kolokvium z četby literárních textů středolatinských autorů včetně interpretace textu.
Doktorand si připraví seznam vybraných textů v souladu se zvoleným tématem disertační práce a vlastní specializací a předloží jej k schválení školiteli.
Povinné penzum četby je v rozsahu 50 normostran.
Osnova
  • 1) Příprava seznamu vybraných textů v souladu se zvoleným tématem disertační práce a vlastní specializací; jejich schválení školitelem.
  • 2) Individuální četba a interpretace textů v rozsahu 50 stran.
Literatura
  • Literature is assigned on an individual basis according to the approved range of the Medieval Latin texts.
  • Individuálně v souladu se schváleným penzem latinských textů.
Metody hodnocení
Kolokvium - překlad středolatinských literárních textů, interpretace.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.