PGDS00EV Etika výzkumu

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/4/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Předpoklady
Seminář se bude věnovat koncepčním i praktickým otázkám etiky výzkumu se zaměřením na humanitní a sociální vědy. První část bude zaměřena na etické principy empirického výzkumu, druhá část bude věnována procesům posuzování projektových žádostí v etických komisích a třetí bude prakticky orientována na konkrétní etická dilemata v dizertačních projektech posluchačů. Nahlédneme základní etické principy vědy a výzkumu, seznámíme se s etickými kodexy a budeme řešit technické a praktické otázky posuzování empirických výzkumných projektů. Cílem je nejenom diskutovat o etických dilematech vědy a výzkumu, ale také upozornit na potenciálně riziková místa při koncipování výzkumných designů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Literatura
  • MACRINA, Francis L. Scintific integrity : text and cases in responsible conduct of research. 3rd ed. Washington, DC: ASM Press, 2005. xxv, 402. ISBN 1555813186. info
  • MURPHY, Timothy F. Case studies in biomedical research ethics. 1st ed. Cambridge: MIT Press, 2004. xvii, 340. ISBN 0262134373. info
  • Research ethics : cases and materials. Edited by Robin Levin Penslar. 1st ed. Bloomington: Indiana University Press, 1995. xvi, 278. ISBN 0253209064. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.