VIKBA05 Transformace dat pomocí počítače

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Martinek (přednášející)
Bc. Radek Dobrovolný (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 21. 9. 16:00–17:40 D22, Pá 5. 10. 16:00–17:40 B2.33, Pá 12. 10. 16:00–17:40 D22, Pá 19. 10. 16:00–17:40 B2.33, Pá 26. 10. 16:00–17:40 B2.33, Pá 2. 11. 16:00–17:40 D22, Pá 9. 11. 16:00–17:40 B2.33, Pá 16. 11. 16:00–17:40 B2.33, Pá 23. 11. 16:00–17:40 D22, Pá 30. 11. 16:00–17:40 B2.33, Pá 7. 12. 16:00–17:40 B2.33, Pá 14. 12. 16:00–17:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu porozumění možnostem práce s daty v počítači.

Počítač často vnímáme jako nástroj pro snadné vkládání, ukládání a čtení dat skrze dostupná rozhraní – ať už jde o texty, hudbu, videa či multimediální a interaktivní obsahy. Tento předmět se soustředí na v předchozím výčtu chybějící aktivitu: transformaci dat. Studenti se naučí strukturovat vkládané informace, aby s nimi bylo možné provádět další operace, a jak provádět tyto operace – pomocí jednoduchého textového editoru, tabulkového procesoru, databáze nebo jednoduchými skripty.

Předmět je vyučován hybridní formou – zadané texty čtou a úkoly plní studenti před společným seminářem, na němž je povinná účast.
Osnova
 • Práce s textem
  - 23. září: Úvodní setkání, požadavky – dorovnání základních kompetencí
  - 30. září: Typografie a sémantika a sémantické značení dokumentu
  - 7. října: Značkovací jazyky: HTML, Markdown
  - 14. října: Pokročilá práce s textovým editorem – najít a nahradit, regulární výrazy
 • Práce s tabulkovými daty
  - 21. října: Popis objektu pomocí hodnot v tabulce
  - 28 října: Práce s daty – formule
 • Práce s databází
  - 4. listopadu: Vazby mezi tabulkami – role identifikátorů
  - 11. listopadu: Výběry dat – SELECT
 • Úvod do skriptování
  - 18. listopadu: První kroky
  - 25. listopadu: Proměnné a cyklus for
  - 2. prosince: Podmínky
  - 9. prosince: Pracujeme s textem pomocí skriptu
  - 16. prosince: Závěrečná lekce
Literatura
  povinná literatura
 • Bueno, Carlos. Lauren Ipsum: a story about computer science and other improbable things. ISBN 978-1-59327-574-7. William Pollock, San Francisco 2014.
 • Knihy a typografie. Edited by Martin Pecina. 2. vyd., rozš. Brno: Host, 2012. 308 s. ISBN 9788072948130. info
  neurčeno
 • Google.com. (n.d.). Retrieved September 10, 2015, from http://www.google.com
Výukové metody
- e-learning
- peer assesment
- povinné semináře (pro kombinované studenty v povinných termínech)

Rolí seminářů v kurzu je
- pobavit se o přečtených textech,
- probrat problémy, které se objevily při zpracování úkolů,
- nastínit práci v dalším týdnu a
- obecně sdílet jakékoli další zkušenosti.
Metody hodnocení
Předmět je hodnocen průběžně. Hodnocení je složeno z vzájemného hodnocení zpracovaných úkolů (v elearningu kisk.peerblender.com) a splnění závěrečného testu. Každý týden je zadána četba a úkol, který se skládá z několika otázek. Studenti zpracují na základě četby úkoly a následně ohodnotí pěti jiným studentům jejich úkoly.

Průběžné hodnocení
Za každý úkol je možné získat až 3 body. Získané body se studentům započítají pouze za podmínky, že zhodnotí pěti dalším studentům jejich úkoly – tj. okomentují úkol na základě stanovených parametrů a za celkové zpracování udělí hodnocení v rozsahu 0–3 body.
Proti hodnocení je možné se odvolat do dne, kdy se koná následující seminář (včetně) – vyučující či pomocník mohou rozhodnout o oprávněnosti odvolání. Hodnocení je prováděno anonymně, ale po skončení lhůty pro odvolání je deanonymizováno.

Cyklus hodnocení
Cyklus hodnocení se skládá z období zpracování úkolu, období pro hodnocení a období pro podávání námitek.

Závěrečný test
Podmínkou splnění kurzu je zisk 65 % bodů v závěrečném testu. Za zisk nad 90 % získá student 3 body k celkovému hodnocení (celkové hodnocení tak může narůst až na 36 bodů).
Hodnotící stupnice (upraveno po snížení počtu hodnocených lekcí na 11)
- 30 a více bodů: A
- 26 a více bodů: B
- 23 a více bodů: C
- 19 a více bodů: D
- 16 a více bodů: E
- méně než 16 bodů: F

Pomocník
V kurzu je možné stát se pomocníkem: Pokud se domníváte, že již znalosti a dovednosti vyučované v kurzu – alespoň z velké části – ovládáte, nemusíte se celý semestr nudit. Můžete posunout své výukové cíle v tomto kurzu blíže k mentorskému přístupu a pomáhat ostatním s řešením problémů, na které narazí. V kurzu pak budete hodnoceni na základě výkazů o činnosti, v němž budete zmiňovat rozhodnuté spory a konzultace problémů (bude upřesněno) a namísto závěrečného testu budete v týmu jeho hodnotitelů.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.