VIKBB49 Knihovny 2020

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/20/0. Distanční webináře. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (přednášející)
RNDr. Michal Černý (pomocník)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 19. 9. 16:00–19:40 VP, St 14. 11. 16:00–19:40 VP
Předpoklady
VIk_PoZ Postupová zkouška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit budoucí trendy v knihovnách.
Osnova
 • Kurz bude probíhat 4x za semestr formou blokových webinářů. Na webinářích se budou podílet KISK a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, přičemž každá škola zajistí dva bloky. Tématem letošního ročníku budou Knihovny v elektronickém prostředí. Výuka bude probíhat mezi 16:00-19:00 v těchto termínech:
 • lektoři a přednášející jsou průběžně doplňováni
  Program:

  17. 10. 2018 - KISK FF MU
  16:00-17:00
  David Kudrna - Spolupráce alternativních škol a knihoven při rozvoji digitální gramotnosti
  Knihovny i školy čelí v informační společnosti novým výzvám a tlakům - v souvislosti s tím pak vzniká stále více tzv. alternativních škol, které se hlásí ke svébytným pedagogickým přístupům a principům. Tyto alternativní školy a knihovny mají některé společné zájmy i cíle, v jejichž dosahování si mohou vzájemně pomáhat. Které to jsou? Co si případná spolupráce s těmito školami vyžaduje? A jak by mohla vypadat spolupráce alternativních škol a knihoven při rozvoji digitální gramotnosti?
  17:00-18:00
  Michal Černý - Digitální kompetence: známá neznámá?
  Příspěvek se zaměří na digitální kompetence tak, jak je definuje evropský rámec (DigComp). Pokusí se přitom upozornit na některá překvapivá témata či vztahy, které nemusí být na první pohled zřejmé. Zaměří se také na problematiku jejich měření a v neposlední řadě na to, jak by měl vypadat rámec digitálních kompetencí nejen pro občany, ale také pro knihovníky či informační vědce.
  18:00-19:00
  Pavlína Mazáčová - Společenství praxe jako příležitost rozvíjení informační gramotnosti
  Jednou z forem rozvíjení kompetenčního učení a gramotností ve znalostní společnosti jsou tzv. společenství praxe. Umožňují propojovat akademické prostředí s praxí formálního a neformálního vzdělávání a vytvářet edukační programy na míru potřebám cílové skupiny. Jak konkrétně mohou taková společenství praxe fungovat při rozvoji informační gramotnosti v knihovnách a školách? Jaké edukační výstupy jsou pro taková společenství žádoucí a jak vznikají? Odpovědi přinese webinář, který reflektuje aktuální stav rozvoje informační gramotnosti v českých školách a představí společenství praxí na příkladech dvou aktuálních projektů z OP VVV.

  31.10.2018 - ÚISK Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
  16:00-17:00
  Adéla Jarolímková - Sdílení dat v sociálních vědách
  Přednáška přiblíží problematiku sdílení dat v sociálních vědách. Budou představeny konceptuální rámce Fechera a Jenga, hlavní faktory, které sdílení ovlivňují, a výsledky dosavadních zásadních výzkumů.
  17:00-18:00
  Jindřich Marek - Knižní kultura v digitálním prostředí
  Přednáška představí prezentaci knižní kultury v digitálním prostředí. Zaměří se na světové i české projekty zkoumající rukopisy, inkunábule, staré tisky a dějiny knihoven.
  18:00-19:00 - Nina Wančová - Muzea v 21. století
  Paměťové instituce v současném informačním prostředí hledají znovu svou roli, vztah k veřejnosti a cesty k naplňování svých cílů. Výjimkou nejsou ani muzea. Přednáška v první části představí současné trendy v muzejnictví a vytvoří spojnici mezi knihovnami a muzei. V druhé části se budeme věnovat možnostem, které nabízí muzejní vzdělávání, přičemž se vymezíme proti tradičnímu formálnímu vzdělávání. Třetí a závěrečná část prezentace představí několik zajímavých příkladů projektů v muzeích.

  28.11.2018 - ÚISK FF UK
  16:00-17:00
  Barbora Drobíková - Digitální propast
  Přednáška představí tematiku digitální propasti a s tím související typologii digitálních dovedností dle Van Dijka a Van Deursena.
  17:00-18:00
  Eva Cerniňáková - Výběr a implemetace knihovního softwaru
  Přednáška představí obecné aspekty výběru knihovního softwaru podle potřeb různých typů knihoven, zmíněny budou také praktické aspekty implementace, včetně přípravy dat, technologického plánu, aj.
  18:00-19:00
  Martin Krčál - Statistiky akademických knihoven
  Cílem přednášky je představit přípravu softwaru pro sběr statistických údajů z akademických knihoven. Zamyslíme se nad možností využití knihovního systému a dalších systémů knihoven.

  12.12.2018 - KISK FF MU
  16:00-17:00
  Michal Lorenz - Velké informační infrastruktury
  17:00-18:00
  Petr Ulrich - Infrastruktura a design služeb v rámci komerční instituce
  18:00-19:00
  Tomáš Štefek - Sociální inovace v knihovnách z pohledu jejich designéra
  Pomáhám knihovníkům a jejich službám být inovativní, mít pozitivní společenský dopad, působit komunitně. Proč je dobré používat při tom designové myšlení a metody designu služeb? Co se daří, co nedaří a proč? Kdy to jde a kdy to dře? Představíme si koncept sociálních inovací, komunitní a další související role knihoven, user-driven tvorbu inovací, způsob práce na službách, který je pro někoho radost, a pro jiného může být utrpením.

 • URL adresa webináře: https://connect.cesnet.cz/mu-ff-kisk-uisk/
 • Prezentace a záznamy: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FEYCsVyv79pYeQsUi99kikgrAYiirwj7Vy3lhNUr-PE/edit#gid=0
Literatura
  doporučená literatura
 • Koncepce rozvoje knihoven v ČR (http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Koncepce_rozvoje_knihoven_2011-2015.pdf)
 • HAZDRA, Adam. Skvělé služby : jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 160 s. ISBN 9788024747118. info
Výukové metody
- webináře
- 4x za semestr - vždy od 16:00-19:00
Metody hodnocení
1) účast na minimálně 3 webinářových blocích 2) odborná práce - do 2.11.2018 si vyberete některé téma z přednášek a s jeho lektorem zkonzultujete podobu práce. Po schválení tématu lektorem si nastudujete literaturu a zjistíte existující výzkumy (literature review). V druhé části pak provedete kritické zhodnocení tématu (vlastní pohled). Nejlepší práce budeme publikovat v časopisech Inflow, ProInflow nebo Ikaros. Eseje nahrávejte do odevzdávárny. Termín pro odevzdání je stanoven na 20.12.2018. Odevzdaný text bude mít všechny znaky odborného textu. Registraci k tématu provádějte v Google Drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FEYCsVyv79pYeQsUi99kikgrAYiirwj7Vy3lhNUr-PE/edit?usp=sharing
Další komentáře
Studijní materiály
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKBB49