EN

FF:VIKMB68 Online tutoring - Informace o předmětu

VIKMB68 Online tutoring

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Hana Tulinská (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 VP
Předpoklady
Online tutoring je zejména přípravným kurzem pro tutory Kurzu práce s informacemi. Předpokladem je tedy tutorování v podzimním semestru, které je hodnoceno stipendiem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Cíle předmětu
Krátký blokový online kurz připravuje studenty na roli online tutorů, a to na specifickém případu Kurzu práce s informacemi. Studenti se seznámí s dimenzí pedagogickou – tedy jak konstruovat zpětnou vazbu či jak sestavit vhodnou testovou otázku; technologickou – tedy jak vypadají prostředí pro online vzdělávání a zpětnou vazbu, a jak v nich pracovat; odbornou – tedy jak se stát v oblasti kvalifikovaným. V průběhu semestru pak budou mít možnost online tutoring prakticky vyzkoušet.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen: - poskytovat adekvátní zpětnou vazbu v online prostředí
- tvořit testové otázky a úkoly
- znát specifika tutoringu a peer tutoringu
- rozumět možnostem a limitům VLE a LMS
- bude znát prostředí pro poskytování zpětné vazby
- bude znát potřebné digitální kompetence tutora
- dosáhne potřebné úrovně odbornosti pro tutorování kurzu zaměřeného na IG v akademickém prostředí
Osnova
 • pedagogická dimenze
 • - poskytování zpětné vazby a její složky
 • - formy zpětné vazby v online prostředí
 • - testování
 • - výzkumy v online tutoringu
 • - tutoring a peer tutoring
 • technologická dimenze
 • - VLE a LMS – trendy v online vzdělávání
 • - prostředí pro poskytování zpětné vazby
 • - digitální kompetence tutora
 • obsahově-odborná dimenze
 • - tutor jako odborný průvodce
 • - témata KPI, úkoly a testování
Výukové metody
Kurz bude probíhat jako bloková výuka online PŘED semestrem, a bude zakončený prezenčním setkáním.
Metody hodnocení
- splnění úkolů a testu - tutorování v průběhu semestru
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.