AJL29800 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Filip Krajník, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Pelclová, Ph.D. (cvičící)
Jeffrey Alan Smith, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
Jeffrey Alan Smith, M.A., Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o elektronický kurz, jehož cílem je připravit studenty na psaní závěrečné magisterské práce. V kurzu se studenti pomocí samostudia vybraných kapitol z doporučené literatury seznámí s metodologií vědecké práce, s citačními databázemi a editorskými styly, s formálními aspekty akademického psaní a také s tím, jak pracovat se sekundárními zdroji a jak se vyhnout plagiaci.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí postupy, které jsou nezbytné pro napsání závěrečné práce: - vymezit hlavní téma své závěrečné práce - definovat své primární a sekundární zdroje - zasadit svou práci do jazykovědného, literárního, kulturního či společenského kontextu - jasně formulovat hlavní argumenty či hypotézy práce - vymezit základní otázky výzkumu - naučit se pracovat s citačními databázemi - osvojit si určitý editorský styl - naučit se pracovat se sekundárními zdroji a jak zamezit plagiátům - rozlišovat různé druhy plagiace
Osnova
 • 1.Předběžný návrh práce
 • 2.Primární zdroje
 • 3. Plagiátorství
 • 4. Sekundární zdroje
 • 5. Anotovaná literatura
 • 6. Závěrečný návrh práce
Literatura
  povinná literatura
 • How to write a thesis. Edited by Rowena Murray. 3rd ed. Maidenhead, England: McGraw Hill, 2011. xviii, 325. ISBN 9780335244294. info
 • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
 • BUI, Yvonne N. How to write a master's thesis. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2009. xviii, 300. ISBN 9781412957106. info
 • CLARK, Irene L. Writing the successful thesis and dissertation : entering the conversation. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, 2007. xxvi, 212. ISBN 9780131735330. info
 • GIBALDI, Joseph. MLA handbook for writers of research papers. 5th ed. New York: Modern Language Association of America, 1999. xviii, 332. ISBN 0-87352-975-8. info
Výukové metody
Kurz využívá výukové metody e-learningu. Studenti samostatně odevzdávají do kurzu 5 úkolů popsaných v osnově předmětu a rovněž vyplní 1 test na plagiátorství. Učitel studentům poskytne zpětnou vazbu a doporučí další postup při psaní práce samotné či při práci se sekundárními zdroji.
Metody hodnocení
Elektronický kurz. Zápočet je udělován na základě odevzdání všech zadaných úkolů v kurzu a získání alespoň 9 bodů z 12 z testu na plagiátorství.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=4826
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.