CJLB202 How to read old Czech literature

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Veronika Jílková (lecturer)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (lecturer)
Mgr. Michaela Vašíčková (lecturer)
Mgr. Jan Vašků (lecturer)
Mgr. Jan Pišna (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Thu 10:00–11:40 B2.22
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 44 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 1/44, only registered: 0/44
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course aim is to check the students' individual reading under the supervision of doctoral students generally specializing in Early literature.
Learning outcomes
After the completion of the course, the student will be able:
- to get themselves acquainted with the specifics of the reading Early literature;
- to reflect upon their own reserves concerning the texts;
- to use their knowledge at the exam;
to use their knowledge for practical aims.
Syllabus
 • Reading list: 15 titles listed on Department of Czech Literature website.
Literature
  required literature
 • KOMENSKÝ, Jan Amos. Labyrint světa a ráj srdce (Přít.) : Truchlivý ; Listové do nebe ; Přemyšlování o dokonalosti křesťanské ; Nedobytedlný hrad ; Labyrint světa a ráj srdce ; Pres boží ; O sirobě ; Centrum securitatis, Renuntiatio mundi ; Bazuine des genaden jaar; Kšaft um. info
  recommended literature
 • BOČKOVÁ, Hana and Mirek ČEJKA. Jan Blahoslav: Čtyři menší spisy (Jan Blahoslav: Four smaller Treatises). V České knižnici vyd. 1. Brno: Host, 2013. 320 pp. Česká knižnice ; sv. 74. ISBN 978-80-7294-800-0. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela. Nádoba zapálená (Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století) (The Inflammated Vase (The Collection of Predicts and other writtings from the first half of 18 th century)). 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 2000. 251 pp. ISBN nepřiděleno. info
  not specified
 • BOČKOVÁ, Hana. Oldřich Prefát z Vlkanova: Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny (Oldřich Prefát of Vlkanov: The Pilgrimage from Prague to Venezia). kritické vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 526 pp. Česká knižnice, sv. 50. ISBN 978-80-7106-882-2. info
 • Zbav mě mé tesknosti. Edited by Milan Kopecký, Translated by Rudolf Mertlík. 1. vyd. Brno: Blok, 1983. 230 s., [7. info
 • Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy. Edited by Josef Hrabák. Vyd. 2., v NČSAV 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 199 s., [1. info
Teaching methods
Discussion.
Assessment methods
Credit.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
General note: Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/CJLB202