HV_15b Collegium musicum - mužský sbor

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Špaček (přednášející)
Mgr. Tomáš Novotný (pomocník), Mgr. Jan Špaček (zástupce)
Mgr. Vlastimil Tichý (pomocník), Mgr. Jan Špaček (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 N42, Út 20:00–21:40 N42, kromě Út 5. 11.
Předpoklady
Pro účinování v mužském sboru je třeba solidních pěveckých schopností a smysl pro intonaci a rytmus. Vítáme všechny nové zájemce, které po krátkém hlasovém přezkoušení přijmeme anebo odmítneme.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 47 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurs je zaměřen na rozvíjení praktických hudebních aktivit studentů. Soustředí se na nácvik sborových skladeb a jejich interpretační analýzu.
Výstupy z učení
Student bude schopen prezentovat nastudovaný repertoár na veřejném koncertě.
Osnova
  • Během semestru probíhají zkoušky, případně seminární schůzky s učiteli. Více viz "Informace učitele".
Literatura
  • ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 7. rev. a dopl. vyd., v Edit. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2000. 202 s. ISBN 8086385019. info
  • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 146 s. ISBN 80-706-7496-2. info
Výukové metody
Nácvik, soustředění, vystoupení.
Metody hodnocení
Povinná účast na zkouškách a vystoupeních.
Informace učitele
Jde o elitní sborové těleso, jehož posláním je nacvičovat kvalitní repertoár, který příliš často provozován nebývá. Páteří repertoáru jsou skladby české (Janáček, Smetana, Dvořák, Křížkovský) a ruské provenience. Obzvláště jsou vítáni ti, kteří dokážou samostatně studovat zpěvní party, není to ale podmínkou, u nás se to naučíte.

Záznamy koncertů viz zde:
http://www.youtube.com/laskaopravdiva

Televizní reportáž o činnosti sboru viz zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095218055-terra-musica/21354215366/obsah/266158-muzsky-pevecky-sbor-laska-opravdiva

Pražské vystoupení 1. března 2015 se rovněž objevilo v TV: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/303385-bedrich-smetana-neni-zadne-maslo/

Noví zájemci o zpěv jsou vřele vítáni. Stačí si zaregistrovat předmět VH_15b a budete obesláni s instrukcemi. Připravujeme i víkendové soustředění, termín bude upřesněn.

Zkoušky se konají vždy podle aktuální rozvrhové informace v ISu, zravidla v úterý od 18 do 21 hodin.

V nadcházejícím akademickém roce 2019/2020 nás předběžně čekají tyto akce:

- úterý 15. 10. 2019 PRAHA, divadlo Alfréd ve dvoře, festival věnovaný dílu E. F. Buriana. Na programu sborová tvorba E. F. Buriana.

- čtvrtek 24. 10. 2019, Brno, Petrov, katedrála
zpěv staré rakouské hymny při tradiční každoroční bohoslužbě k poctě Karla Habsburského.

- začátek prosince 2019, Brno, bazilika na Mendlově náměstí
repríza Koncertu pro sbor Alfreda Schnittkeho - spolu se sborem Vox Iuvenalis a dalšími

- 5. dubna 2020 v 19 hodin, Bílovice nad Svitavou, kostel sv. Cyrila a Metoděje
postní koncert, pravoslavná duchovní hudba

- někdy v roce 2020, Brno a Holasovice
dva koncerty z díla Pavla Křížkovského při příležitosti 200. výročí jeho narození

---------

Poznámka k odlišení kódů VH... a HV...:
Kódy HV... jsou novinkou pro studenty, kteří nastupují do 1. ročníku na podzim 2019. Ostatní studenti (vyšší ročníky) zapisují starší verzi kódu VH...
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.