ISKM59 Online tutoring

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Hana Tulinská (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 24. 9. až Út 17. 12. každé liché úterý 17:00–18:40 B2.43
Předpoklady
Zájem o (online) vzdělávání. Vhodné pro studenty třetího ročníku bc studia a magisterské studenty.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 14 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/14, pouze zareg.: 0/14, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/14
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvíjet základní kompetence k tutorování – poskytování zpětné vazby a podpory v online vzdělávání na příkladech univerzitních online kurzů. Detailněji se zaměříme na tři oblasti hodnocení vycházející z rámce EU Digital Competence for Educators.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budete umět:
 • vybírat a využívat existující nástroje a formáty pro hodnocení (formativní nebo sumativní hodnocení; kvízy, e-portfolia,…)
 • vybírat a využívat nástroje, které poskytují data o učení a učebním chování studenta a získaná data analyzovat pro úpravu další výuky
 • poskytovat zpětnou vazbu v online učebním prostředí.
 • Osnova
  • Strategie hodnocení – využití technologií pro formativní a sumativní hodnocení a výběr adekvátních formátů a přístupů k hodnocení
  • Analýza učebního chování – analýza a interpretace digitálního učebního chování zahrnující aktivitu, výstupy a pokrok studenta
  • Zpětná vazba a plánování – využití digitálních technologií k poskytnutí cílené a vhodně načasované zpětné vazby; schopnost adekvátně přizpůsobit vyučovací strategie a poskytnout cílenou pomoc na základě analýzy učení.
  Výukové metody
  Kurz probíhá formou blended learning - prezenčních setkání a online úkolů. Prezenčních setkání je tři až pět, dle potřeb a domluvy (rozvrh odkazuje pouze na zamluvenou místnost). Skládá se z četby připravených materiálů, plnění úkolů v podobě praktického zkoušení nástrojů pro hodnocení a nácviku zpětné vazby v podobě peer-assessmentu v rámci kurzu. Závěrečným úkolem je poskytnutí zpětné vazby studentům Kurzu práce s informacemi na jejich závěrečný úkol (poslední týden v lednu, první týden v únoru). Ukončení kurzu je v podobě kolokvia v únoru – rozprava nad prací v semestru.
  Metody hodnocení
  - plnění průběžných úkolů, závěrečného úkolu - kolokvium
  Informace učitele
  Zúčastněte se prosím úvodního setkání 24.9. v 17:00 v B2.43
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.