ISKM61 Online vzdělávání: MOOC

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. konzultace, MOOC kurz. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Mgr. Hana Tulinská (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ISKM61/A_rano: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, H. Tulinská
ISKM61/B_vecer: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý, H. Tulinská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: 1) využít otevřených vzdělávacích zdrojů ve formátu MOOC (Massive Open Online Courses) k prohloubení oborových znalostí a posílení kompetence sebeřízeného vzdělávání jeho studentů. 2) studenty seznámit se základními koncepty v oblasti online vzdělávání a MOOC tak, aby získali všeobecný přehled o dané problematice. Studenti by měli být schopni po úspěšném absolvování předmětu: 1) identifikovat vhodné online vzdělávací zdroje, 2) realizovat své vzdělávání v internetovém prostředí, 3) výstupy svého online vzdělávání umět prezentovat a dále předávat, 4) získat pokročilou orientaci v oblasti současného online vzdělávání a sféry MOOC
Osnova
 • Postup kurzu je následující:
 • a) Zapište si kurz na nejméně 5 týdnů, který bude mít pedagogický nebo technologický obsah.
 • b) Během studia si veďte deník o tom, jak studujete - reflexe a zkušenost ze sebou.
 • c) Nachystejte si a odpresentujte didaktickou analýzu kurzu (jaké byl kurz postavený, jak probíhalo hodnocení, jak se pracovalo s motivací, jaké aktivizační prvky obsahoval,...)
 • d) To co vám bude chybět do 10 týdnů MOOC, můžete doplnit jedním nebo dvěma kurzy, které nemusíte dodělat - ale reflektujete je a krátce didakticky analyzujete. (pokud si hned na začátku vyberete dlouhý kurz, můžete tento bod přeskočit)
 • e) K četbě dostanete krátký seznam literatury, z nichž si vyberete cca 50-100 stran, které chcete přečíst
 • f) Ukončení předmětu bude formou osobní rozpravy nad deníkem a rozprava nad četbou. Student musí doložit, jaké kurzy studoval a jak je (ne)ukončil.
Literatura
  doporučená literatura
 • Lai, F. Q., & Lehman, J. D. (Eds.). (2016). Learning and Knowledge Analytics in Open Education: Selected Readings from the AECT-LKAOE 2015 Summer International Research Symposium. Springer.
 • Tracey, J. B., Swart, M. P., & Murphy, J. (2018). Perceptions of MOOC Utility: How Expectations Affect Perceived Outcomes of Massive Online Open Courses.
 • Chen, G., Davis, D., Krause, M., Aivaloglou, E., Hauff, C., & Houben, G. J. (2018). From Learners to Earners: Enabling MOOC Learners to Apply Their Skills and Earn Money in an Online Market Place. IEEE Transactions on Learning Technologies, 11(2), 264-27
 • Veletsianos, G., & Shepherdson, P. (2016). A systematic analysis and synthesis of the empirical MOOC literature published in 2013–2015. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(2).
 • Studying MOOC: A Guide: Palgrave McMillian.2014: http://www.palgrave.com/resources/Product-Page-Downloads/M/Morris-Studying-a-MOOC/Studying-a-MOOC-Neil-Morris-James-Lambe.pdf
 • Veletsianos, G., & Shepherdson, P. (2016). A systematic analysis and synthesis of the empirical MOOC literature published in 2013–2015. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 17(2).
 • Veletsianos, G. (2017). Toward a generalizable understanding of Twitter and social media use across MOOCs: who participates on MOOC hashtags and in what ways?. Journal of Computing in Higher Education, 29(1), 65-80.
 • Gasevic, D., Kovanovic, V., Joksimovic, S., & Siemens, G. (2014). Where is research on massive open online courses headed? A data analysis of the MOOC Research Initiative. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 15(5).
 • Slade, S., & Prinsloo, P. (2013). Learning analytics: Ethical issues and dilemmas. American Behavioral Scientist, 57(10), 1510-1529.
 • Tawfik, A. A., Reeves, T. D., Stich, A. E., Gill, A., Hong, C., McDade, J., ... & Giabbanelli, P. J. (2017). The nature and level of learner–learner interaction in a chemistry massive open online course (MOOC). Journal of Computing in Higher Education, 2
 • Wise, A. F., Cui, Y., Jin, W., & Vytasek, J. (2017). Mining for gold: Identifying content-related MOOC discussion threads across domains through linguistic modeling. The Internet and Higher Education, 32, 11-28.
 • Siemens, G. (2013). Learning analytics: The emergence of a discipline. American Behavioral Scientist, 57(10), 1380-1400.
 • Paskevicius, M., Veletsianos, G., & Kimmons, R. (2018). Content is king: An analysis of how the Twitter discourse surrounding open education unfolded from 2009 to 2016. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(1).
 • Ari, J., & White, B. (2014). Learning Analytics From Research to Practice.
 • McAuley, A., Stewart, B., Siemens, G., & Cormier, D. (2010). The MOOC model for digital practice.
 • Rieber, L. P. (2017). Participation patterns in a massive open online course (MOOC) about statistics. British Journal of Educational Technology, 48(6), 1295-1304.
 • Meek, S. E., Blakemore, L., & Marks, L. (2017). Is peer review an appropriate form of assessment in a MOOC? Student participation and performance in formative peer review. Assessment & Evaluation in Higher Education, 42(6), 1000-1013.
  neurčeno
 • Wen, M., Yang, D., & Rose, C. (2014, July). Sentiment Analysis in MOOC Discussion Forums: What does it tell us?. In Educational data mining 2014.
Výukové metody
Kurz je vhodný pro kombinované studenty, nebo i studenty z jiných oborů než je IKS. Probíhá formou samostudia, reflexe, samostatné četby a rozhovoru nad studiem a didaktickou analýzou.
Metody hodnocení
Student obdrží kolokvium na základě:
Rozpravy nad deníkem
Rozpravy nad didaktickou analýzou
Evidencí, že dokončil nejméně jeden MOOC
Informace učitele
Výuka v roce 2019 probíhá formou e-learningu a 3 setkání: 26.9. od 17:00, 31.10., 5.12. 2018 v seminární místnosti C.128
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.