LMD_DSZJ3 Doktorský seminář III

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohloubení znalosti primárních pramenů a jejich zpřístupnění a vývoj ediční praxe v 19. a 20. století.
Výstupy z učení
Studenti budou mít přehled o způsobu práce svých kolegů i o šíři řešených témat; prohloubí své znalosti o pramenech a o jejich zpřístupnění; metody interpretace.
Osnova
  • Bloková výuka za účasti zástupců všech tří zemských jazyků (latina, čeština, němčina):
  • informace o řešených tématech;
  • nauka o pramenech II;
  • specifika ediční práce: text, poznámkový aparát, komentář (historické přístupy, moderní textová kritika).
Literatura
  • Literatura: dle zvolených témat doktorských disertací.
  • Literature is assigned based on the topics of the dissertations.
Výukové metody
Přednáška a seminář, prezentace doktorských projektů, výměna pracovních a badatelských zkušeností mezi účastníky semináře, řízená diskuse.
Metody hodnocení
Pravidelná aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/LMD_DSZJ3