LMD_OR3 Odborný referát III

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je příprava a přednesení příspěvku na domácí či zahraniční odborné konferenci. Výběr konference se doporučuje konzultovat s vedoucím práce.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen zvolit vhodnou konferenci pro dané téma; bude umět zpracovat zvolené téma v zadaném formátu; bude umět zvolit a připravit vhodné audiovizuální prostředky; bude schopen příspěvek prezentovat před odborným publikem.
Osnova
  • Výběr konference s ohledem na stanovené téma.
  • Stanovení vhodné metodologie.
  • Příprava příspěvku.
  • Příprava vhodné prezentace.
  • Konzultace se školitelem.
  • Prezentace na zvolené konferenci.
Literatura
    povinná literatura
  • Literatura stanovena dle zadaného tématu.
Výukové metody
Samostatná práce, konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet na základě konzultace a výsledné prezentace.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.