LMKB_a303 Specifika literárního překladu z angličtiny

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. celodenně. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Filip Krajník, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dime Mitrevski (přednášející)
PhDr. Irena Přibylová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 12:00–15:40 B2.41
Předpoklady
Dobrá znalost angličtiny a češtiny, úroveň C1 a výše
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/16, pouze zareg.: 0/16, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/16
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento praktický workshop se soustředí na překlad literárních textů z angličtiny do češtiny. Cílem je rozvíjet dovednosti účastníků důležité při vytváření cílových textů různých žánrů a s rozličnými komunikativními funkcemi. Obsahuje nácvik makro- i mikrostrategií překladu, přičemž je zvláštní pozornost věnována lingvistickým a kulturním specifikům a také zamýšlené funkci cílového textu.
Kurz představí širokou škálu metod, technik a strategií vhodných pro jednotlivé fáze překladu. Účastníci budou pracovat s mnoha typy textů a překladových problémů.
Předmět si dále klade za cíl zvýšit povědomí studentů o kultuře anglicky mluvících zemí. Soustředí se na texty britských, kanadských, novozélandských a australských autorů. Ve vztahu ke konkrétním textům budou probírány specifické kulturní aspekty. Jeden workshop bude věnován divadelnímu překladu a jeden se zaměří na překlad sci-fi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- využívat správných metod v jednotlivých fázích překladu,
- používat správné makrostrategie překladu,
- porozumět různým žánrům a stylům a jejich významu pro překlad,
- analyzovat komunikační funkci textu a odhadnout potenciální cílové publikum,
- tvořit adekvátní překlady,
- mít citlivost k specifikům různých anglickojazyčných kultur.
Osnova
 • Předmět je vyučován ve 4hodinových blocích každý druhý týden. Účastníci budou během každého workshopu pracovat na několika překladatelských úkolech, jako např. překlad poezie, říkanek; překlad prózy; kritika překladu; překlad textů se slovními hříčkami; překlad receptů a popisů jídel. Jednotlivé hodiny se budou zaměřovat na literaturu a kulturu vybrané anglofonní oblasti nebo na určitý druh či žánr.
 • 24. 9. Zuzana Fonioková: úvod + Británie
 • 8. 10. Zuzana Fonioková + Irena Přibylová: Austrálie
 • 22. 10. Dime Mitrevski: divadelní překlad
 • 5. 11. Zuzana Fonioková: Nový Zéland
 • 19. 11. Irena Přibylová: Kanada
 • 3. 12. Filip Krajník: překlad sci-fi
Literatura
  povinná literatura
 • REISS, Katharina a Hans J. VERMEER. Towards a general theory of translational action : skopos theory explained. Edited by Marina Dudenhöfer, Translated by Christiane Nord. Manchester, UK: St. Jerome, 2013. viii, 221. ISBN 9781905763955. info
 • FIŠER, Zbyněk. Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání. 1. vyd. Brno: Host, 2009. 320 s. Studium 28. ISBN 978-80-7294-343-2. info
  doporučená literatura
 • Loffredo, E. - Perteghella, M. (eds). Translation and Creativity. Perspectives on Creative Writing and Translation Studies. London: Continuum, 2006.
 • MUNDAY, Jeremy. Introducing translation studies : theories and applications. Fourth edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. xvi, 376. ISBN 9781138912540. info
 • KATAN, David. Translating cultures : an introduction for translators, interpreters and mediators. 2nd ed. North Hampton, MA: St. Jerome Publishing, 2004. 380 s. ISBN 1900650738. info
 • NORD, Christiane. Translating as a Purposeful Activity: Fuctionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 1997. 154 s. ISBN 1900650029. info
 • GADDIS ROSE, Marilyn. Translation and Literary Criticism (Translation as Analysis). Manchester: St. Jerome Publishing, 1997. 101 s. ISBN 9781900650045. info
 • BAKER, Mona. In other words : a coursebook on translation. New York: Routledge, 1992. x, 304. ISBN 0415030862. info
  neurčeno
 • CHESTERMAN, Andrew a Emma WAGNER. Can theory help translators? : a dialogue between the ivory tower and the wordface. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. 148 stran. ISBN 1900650495. info
 • BASSNETT, Susan. Translation studies. Fourth edition. New York: Routledge, 2014. xii, 190. ISBN 9780203488232. info
 • Slovo za slovem : s překladateli o překládání. Edited by Stanislav Rubáš. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 450 s. ISBN 9788020020543. info
 • LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Čtvrté, upravené vydání. Praha: Apostrof, 2012. 367 stran. ISBN 9788087561157. info
 • KUFNEROVÁ, Zlata. Čtení o překládání. 1. vyd. Jinočany: H & H, 2009. 127 s. ISBN 9788073190880. info
 • The Routledge companion to translation studies. Edited by Jeremy Munday. 1st pub., rev. ed. London: Routledge, 2009. xi, 287. ISBN 9780415396417. info
 • MOUNIN, Georges. Teoretické problémy překladu. Translated by Milada Hanáková. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1999. 263 s. ISBN 807184733X. info
 • LEVÝ, Jiří. České teorie překladu : vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře. 1. Edited by Jiří Honzík. Vyd. 2. (rozdělené do dvou s. Praha: Ivo Železný, 1996. 273 s. ISBN 80-237-1735-91. info
 • NEWMARK, Peter. A textbook of translation. New York: Prentice Hall, 1988. 292 s. ISBN 0-13-912593-0. info
Výukové metody
diskuse, skupinové aktivity, individuální i týmová práce na překladech, domácí příprava
Metody hodnocení
Studenti odevzdají soubor dokončených úkolů z min. 3 workshopů (portfolio) a překlad zadané povídky s komentářem k procesu překládání. Na závěrečném kolokviu proběhne diskuse a obhajoba překladů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/LMKB_a303