MUB_B007 Základy památkové péče I.

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Zdeněk Vácha (přednášející)
Garance
PhDr. Zdeněk Vácha
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Přepechalová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 1. 10. 15:00–18:40 T103, Út 15. 10. 15:00–18:40 T103, Út 29. 10. 15:00–18:40 T103, Út 12. 11. 15:00–18:40 T103
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz představuje základní principy, metody a postupy památkové péče a patřičnou legislativu.
Výstupy z učení
- porozumět principům památkové péče;
- osvojit si základní metody a postupy památkové péče;
- znát patřičnou legislativu
Osnova
 • Úvod do problematiky, základní pojmy, přírodní a kulturní dědictví, základní legislativa, ochrana ve světě, Světové dědictví UNESCO;
 • Úvod do památkové péče, základní pojmy, vývoj ochrany památek na území ČR a v Evropě;
 • Teorie památkové péče; různé přístupy k ochraně a obnově; rekonstrukce, renovace, restaurování;
 • Základní legislativa týkající se ochrany kulturního dědictví, orgány památkové péče a její organizace v ČR;
 • Stavebně historický průzkum a jeho části.
Literatura
 • Dvořák, Max: Katechismus der Denkmalpflege. 2. vyd. Wien 1918
 • Vinter, Vlastimil: Úvod do dějin a teorie památkové péče. Praha, SPN 1981
 • Dehio, Jiří Gottfrie: Ochrana a zachování památek. Praha 1907
 • Vinař, jan - Kufner, Václav - Horová, Ivana: Historické krovy. 1. vyd. Praha 1995
 • Richter, Václav: Památka a péče. 1. vyd. Praha 1993
 • Sbírka zákonů ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR
 • Muk, Jan: Historické konstrukce. 1. vyd. Praha 1996
 • Kříž, Milan: Obnova a rekonstrukce památek. 2. vyd. Brno 1997
 • Nesvadbíková, Jiřina: K vývoji památkové péče na území Československa, Praha 1984
 • Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. 1. vyd. Praha 1998
 • Veselý, Josef - Fajkošová, Lenka: Rekonstrukce a ochrana památek. 1. vyd. Brno 1983
 • Voděra, Svatopluk: Přehled teorie a technických metod obnovy památek. 1. vyd. Praha 1978
 • Další dle zadání vyučujícího
 • internetová adresa: http://culture.coe.fr/pat/eng/
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
přednáška; zkouška - znalost odpřednášené látky a její praktická aplikace, povinná četba jedné publikace ze seznamu literatury
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/MUB_B007