NI01_01 Jazyková cvičení I/1

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/8/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (přednášející)
Mgr. Veronika Horáčková (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 D32, Po 16:00–17:40 L21, St 16:00–17:40 G21, Čt 10:00–11:40 T223, kromě Čt 19. 12. ; a Čt 19. 12. 10:00–11:40 M21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit se základům nizozemštiny. Patří k tomu zvládnutí slovní zásoby, gramatiky a všech čtyř dovedností: poslechu, mluvení, čtení a psaní. Předpokládaná úroveň studenta po úspěšném absolvování předmětu podle Evropského referenčního rámce pro jazyky: A1.
Osnova
 • 1. Seznámení
 • 2. Osobní údaje
 • 3. Pozdravy
 • 4. Jak se daří?
 • 5. Časové údaje
 • 6. V restauraci
 • 7. Jídlo
 • 8. Nakupování
 • 9. V obchodě
 • 10. Denní aktivity
 • 11. V domácnosti
 • 12. Záliby a sport
 • 13. Popis cesty
 • 14. Domluva schůzky
 • 15. Oblečení
 • 16. Rodina
 • 17. Svátky a oslavy
 • 18. Partnerské vztahy
Literatura
  povinná literatura
 • LEEUW, Elsbeth de, Petra ROËL a Annemarie CORNAX. Contact! : Nederlands voor anderstaligen. Edited by Susan Mennen - Ghislaine Giezenaar - José Bakx. Amsterdam: Intertaal, 2016. 333 stran. ISBN 9789460301346. info
 • LEEUW, Elsbeth de, Petra ROËL a Annemarie CORNAX. Contact! : Nederlands voor anderstaligen. Edited by Susan Mennen - Ghislaine Giezenaar - José Bakx. Amsterdam: Intertaal, 2016. 295 stran. ISBN 9789460301353. info
 • LEEUW, Elsbeth de, Petra ROËL a Annemarie CORNAX. Contact! : Nederlands voor anderstaligen. Edited by Susan Mennen - Ghislaine Giezenaar - José Bakx. Amsterdam: Intertaal, 2016. 134 stran. ISBN 9789460301346. info
  neurčeno
 • DEVOS, Rita, Han FRAETERS, Peter SCHOENARTS a Helga Van LOO. Vanzelfsprekend : Nederlands voor anderstaligen : Dutch for foreigners : Tekstboek. Leuven / Den Haag: Acco, 2013 (13. vydání). 304 stran. ISBN: 9789033473692.
 • DEVOS, Rita, Han FRAETERS, Peter SCHOENARTS a Helga Van LOO. Vanzelfsprekend : Nederlands voor anderstaligen : Dutch for foreigners : Werkboek. Leuven / Den Haag: Acco, 2013 (13. vydání). 367 stran. ISBN: 9789033473708.
 • DEVOS Rita, Helga Van LOO a Evelien VERSYCK. Nederlands voor anderstaligen : Van theorie naar praktijk : Docentenboek bij basiscursussen. Leuven / Den Haag: Acco, 2009. ISBN: 9789033473753.
 • BOER, Berna de, Margaret van der KAMP a Birgit LIJMBACH. Nederlands in gang : Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2015. 287 stran. ISBN 9789046902257.
 • FONTEIN, A. M. Help! :een cursus Nederlands voor buitenlanders. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders, 1989. ISBN 90-71938-11-5. info
 • BAKKER, Ineke de. Nederlands in hoofdlijnen :praktische grammatica voor anderstaligen. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1995. 169 s. ISBN 90-01-05058-1. info
 • MÁČELOVÁ-VAN DEN BROECKE, Emmy a Dana SPĚVÁKOVÁ. Učebnice nizozemštiny pro Čechy : Wegwijs worden in Nederlands (Souběž.). 1. vyd. V Praze: H + H, 1997. 254 s. : i. ISBN 80-86180-00-X. info
Výukové metody
Semináře 8 vyučovacích hodin týdně
Metody hodnocení
Osm hodin kontaktní výuky týdně formou cvičení. Požadavky k zápočtu: Prezence na hodinách, odevzdání všech domácích úkolů včas. Studenti musí uspět u všech dílčích testů psaných během semestru. Za každý test získají minimálně 75%. Test mohou nanejvýš jedenkrát opakovat. V minitestech na slovní zásobu studenti rovněž uspějí na min. 75%, tyto testy nelze opakovat. Na konci semestru (ve zkouškovém období) se píše závěrečný test, ke kterému studenti přistoupí po splnění všech podmínek semináře a všech dílčích testů.
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/NI01_01