NJI_02A Německá fonetika

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 J21
Předpoklady
Nejsou stanoveny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka si klade za cíl vysvětlit všechny fonetické (fonologické) pojmy a jevy, které jsou důležité pro uchopení německého fonologického systému. Součástí tohoto základního kurzu je výklad k tvoření řeči, k problematice německého vokalismu a konsonantismu, slovního i větného přízvuku, intonace. Zvláštní pozornost je věnována asimilačním jevům, které mnohdy představují zdroje výslovnostních chyb. Teoretický výklad se věnuje rovněž problematice výslovnostních chyb.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen aplikovat teoretické znalosti o německém hláskovém systému a pravidlech výslovnosti a bude schopen identifikovat a korigovat výslovnostní chyby; Zvládne také základní pravidla výslovnostního školení ve výuce němčiny jako cizího jazyka.
Osnova
  • 1. Fonetika, fonologie, fonetická transkripce, cíle výslovnostního školení 2. Tvoření řeči 3. Klasifikace hlásek 4. Německé vokály I 5. Německé vokály II 6. Diftongy 7. Německé konsonanty I 8. Německé konsonanty II 9. Koartikulace 10. Slovní přízvuk 11. Intonace 12. Fonetická chyba, korektura chyb
Literatura
    doporučená literatura
  • RAUSCH Rudolf, RAUSCH Ilka. Deutsche Phonetik für Ausländer.Langenscheidt. 1991.
  • KRECH, Eva-Maria. Deutsches Aussprachewörterbuch. Edited by Walter Haas - Ingrid Hove - Peter Weisinger. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. xi, 1076. ISBN 9783110182026. info
  • KOVÁŘOVÁ, Alena. Úvod do fonetiky a fonologie němčiny. 1. vyd. Brno: Tisk OL Print Šlapanice, 2003. 60 s. ISBN 80-210-3263-4. info
Výukové metody
Seminář; nácvik správné výslovnosti německých vokálů a diftongů. Skupinová a individuální práce fonetické ´stínování´. Aktivní domácí příprava.
Metody hodnocení
Písemný test ověřuje znalost teorie a zvládnutí fonetické transkripce. Ústně je ověřována znalost fonetických říkadel a zvládnutí standardní výslovnosti.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Pro předmět je připravena studijní opora, předpokladem pro práci v semináři je zvládnutí dílčích úkolů.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.